قوس 08, 1400 15:21 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: تقابل دو جناح مطرح طالبان بر سر قدرت و نفوذ پاکستانی ها تاثیر سیاست های منطقه ای و بین المللی بر طالبان را دشوار کرده است.

سید محمد باقر محسنی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: افغانستان به دلیل فروپاشی پایه های حکمروایی و اپوزیسیون وضع آشفته ای دارد و به همین دلیل خواست کشورهای منطقه و فشارهای سیاسی و اقتصادی آنان تاثیرگذاری لازم را ندارد.

وی افزود: بحث تقابل میان دو جناح مطرح طالبان بر سر قدرت، حضور موثر پاکستانی ها و تفاوت دیدگاه های پاکستان با کشورهایی مانند ترکیه و جمهوری اسلامی ایران تاثیر سیاست های منطقه ای و بین المللی در سیاست افغانستان را دشوار کرده است.

به گفته این کارشناس سیاسی تا زمانی که یک اپوزیسیون سیاسی قدرتمند و چالش آفرین در برابر طالبان شکل نگیرد، فقط فشارهای بیرونی تاثیری بر ذهنیت حاکم بر طالبان ندارد، طالبان احساس می کنند که قدرت کامل را در اختیار دارند و با ایستادگی خود می توانند دنیا را ناگزیر کنند که به خاطر مسایل امنیتی و حقوق بشری آنان را به رسمیت بشناسند.

محسنی عنوان کرد: تفاوت برداشت ها میان طالبان و کشورهای منطقه، وضع را در افغانستان آشفته کرده است. طالبان شرایط منطقه ای و جهانی را درک می کنند اما تلاش دارند که با ایستادگی پایه های حکومت یکجانبه خود را تحکیم و دنیا را ناگزیر کنند که آن ها را به رسمیت بشناسند. اما واقعیت این است که کشورهای همسایه و منطقه که منافع فرهنگی و نگرانی های امنیتی در افغانستان دارند حاضر به ورود به یک تعامل با طالبان نیستند.

وی با اشاره به اختلافات داخلی میان طالبان گفت: همانگونه که تزلزل در حکومت قبلی افغانستان در کنار عوامل بیرونی باعث فروپاشی اش شد، اختلافات درونی طالبان هم سبب شده که یک حکومت مشترک یا ائتلافی در این کشور تشکیل نشود.

محسنی تصریح کرد: بخشی از طالبان بر این نظر بودند که یک حکومت مشترک با جناح های دیگر ایجاد شود و ارکان نظام قبلی، ارتش و پلیس آموزش دیده حفظ شوند. اما بخش افراطی طالبان که متهم به وابستگی به پاکستانی ها است گمان می کردند که اگر مذاکرات طالبان با دولت قبلی طول بکشد به حاشیه رانده می شوند، از اینرو با اقدامات پیش دستانه وارد شهرها و پایتخت شدند و نگذاشتند روند مذاکرات به نقطه مطلوب برسند.

این کارشناس افغان گفت: به همین دلیل امروز طالبان در درون خود دچار مشکل هستند و دنیا را هم در یک حالت سرگردانی قرار داده اند و تا زمانی که در میان خود به توافق و وحدت نظر در مورد تشکیل دولت نرسند مذاکرات و فشارهای منطقه ای تاثیر چندانی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که اگر مساله مشارکت دیگر اقوام در بدنه حکومت مطرح شود هیچ کدام از دو جناح طالبان حاضر نیستند عقب بکشند و جا را برای افراد شایسته ای از اقوام دیگر خالی کنند و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود خطر بروز یک جنگ قومی در آینده وجود خواهد داشت.

 

کلیدواژه