قوس 09, 1400 19:49 Asia/Kabul

شماری از زنان و دختران افغانستان روز سه شنبه با تجمع در مقابل یک مدرسه در کابل، خواستار بازگشایی مدارس دخترانه شدند.

به گزارش رادیودری، معترضان با سردادن شعارهایی ضمن محکومیت بستن  مدارس دخترانه و  محدودیت های ایجاد شده  برای حضور زنان در جامعه گفتند: این اقدام طالبان باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین زنان و دختران  کشور می شود.

به گفته طالبان، مدارس دخترانه و دانشگاه ها از سال آینده باز  خواهد شد اما در مورد حضور زنان در ادارات و سازمان ها هنوز تصمیمی گرفته  نشده است.

زنان و دختران افغانستان خواستار بازگشایی مدارس شدند

کلیدواژه