قوس 10, 1400 08:16 Asia/Kabul
  • درخواست طالبان برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان
    درخواست طالبان برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان

معاون سیاسی دولت طالبان اعلام کرد، شرایط برای به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای دیگر آماده است.

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی دولت طالبان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان گفت: تمام شرایط توسط طالبان برای شناسایی رسمی این گروه فراهم شده است و جامعه جهانی باید بدون قید و شرط به کمک های بشردوستانه به افغانستان ادامه دهد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان هم در این دیدار گفت: تاشکند به همکاری ها و دوستی با افغانستان ادامه می دهد.

این در حالی است که انعام سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در توییتی نوشت: طالبان به جای فشار خواستار گفت و گو برای حل مشکلات افغانستان است .پیش از این «عبدالمنان عمری» وزیر فواید عمومی طالبان به رسمیت شناختن دولت طالبان را خواستار شده بود.

اظهارات پی درپی و درخواست های مکرر مقامات مختلف دولت طالبان برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان، حاکی از اهمیت راهبردی و حیاتی مسئله به رسمیت شناختن طالبان از سوی دیگر کشورها است.

دولت طالبان به این نتیجه رسیده است که تنها فتح افغانستان نمی تواند تضمین کننده تداوم حاکمیت این گروه در این کشور باشد و تعامل با جامعه جهانی راه عبور دولت طالبان از شرایط بشدت دشوار کنونی در افغانستان است.

بحران های مختلف پیش روی طالبان در افغانستان از فقر و گرسنگی گرفته تا محدودیت های گسترده مالی و به صدا درآمدن زنگ خطر فروپاشی اقتصادی این کشور، همگی از جمله مخاطرات جدی برای پایداری حاکمیت طالبان است و همکاری و حمایت جامعه جهانی از افغانستان، راهکار برون رفت از این بحران ها است.

در شرایطی دولت طالبان بر لزوم شناسایی و فوری طالبان توسط جامعه جهانی تاکید دارد، بسیاری از کشورها، فضای داخلی افغانستان و به خصوص مشارکت ندادن دیگر اقوام در عرصه قدرت را موجب تداوم تصمیم آنان برای به رسمیت نشناختن حاکمیت طالبان در این کشور می دانند.

البته برخی مقامات طالبان در هفته های اخیر در پاسخ به انتقادها درباره تشکیل نشدن دولت فراگیر در افغانستان، مدعی شده اند که در دولت فعلی در این کشور، فراگیر و مشتمل بر همه اقوام است که چنین ادعایی در داخل و خارج افغانستان تایید نمی شود.   

در حالی که نشانه ای از مواجهه دموکراتیک طالبان با موضوع مشارکت اقوام در حکومت افغانستان دیده نمی شود و براساس اعلام برخی منابع مستقل و حتی اظهارات رسمی شماری از مقامات طالبان، محدودیت هایی بر سر آزادیهای فردی و اجتماعی مردم این کشور اعمال شده است، شناسایی رسمی حاکمیت طالبان از سوی جامعه جهانی، مطالبه ای است که ضریب تحقق آن بشدت در حال کاهش است.

بنابراین تا زمانی که اقدامات اعتماد ساز دولت طالبان درباره تضمین مشارکت دادن اقوام مختلف در عرصه قدرت در افغانستان و همچنین به رسمیت شمردن آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب کنوانسیون های بین المللی صورت نگیرد، صرفا تاکید بر فراهم شدن مقدمات شناساسی رسمی طالبان از سوی جامعه جهانی توسط مقامات این گروه، نمی تواند در تصمیم کشورها در این زمینه تاثیر مثبتی داشته باشد.   

چنانچه طالبان در مسیر جدی و واقعی تشکیل دولت فراگیر قرار گیرد و حقوق اقلیت ها و اقوام مختلف را به رسمیت بشناسد، نشانه های مثبت ایجاد شده در داخل افغانستان، پیامی برای جامعه جهانی است که می توان مسئله شناسایی رسمی طالبان را مورد بررسی قرار داد و نیازی نیست که این گروه در صدد اقناع کردن کشورها در این خصوص باشد.

طالبان: تمامی شرایط را برای به رسمیت‌ شناخته‌ شدن تکمیل کرده‌ایم

کلیدواژه