قوس 10, 1400 16:14 Asia/Kabul
  • برآورده شدن آرزوی پسرک بیمار سرطانی توسط نیرو هوایی ارتش
    برآورده شدن آرزوی پسرک بیمار سرطانی توسط نیرو هوایی ارتش

آخرین آرزوی محمد که پرواز با بالگرد بود با کمک پایگاه یکم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران محقق شد.

به گزارش رادیو دری کودک کرمانشاهی به نام محمد که به سرطان خون مبتلا است، آخرین آرزویش پرواز با بالگرد بود که با کمک پایگاه یکم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی محقق شد. 

کلیدواژه