قوس 14, 1400 10:42 Asia/Kabul

استاد دانشگاه و کارشناس افغان گفت: به نظر می رسد که تصمیم سازمان ملل در مورد کرسی افغانستان در این سازمان متاثر از سیاست های آمریکا باشد و این سیاست می تواند بر وضعیت مردم افغانستان به ویژه در بخش های اقتصادی تاثیرات بدی داشته باشد.

عبدالطیف مل شینواری استاد دانشگاه تعلیم و تربیت و کارشناس افغان در امور سیاسی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: سازمان ملل متحد با آن که اعتبار جهانی دارد ولی چون اکثریت بودجه این سازمان را آمریکا پرداخت می کند می دهد تحت تاثیر سیاست های این کشور قرر دارد و مستقل نمی تواند تصمیم بگیرد و هیچ وقت هم در تصمیم گیری های خود بی طرف نبوده است.

وی در ادامه افزود: در زمان بعد از خروج شوروی از افغانستان و سرنگونی حکومت نجبیب الله سازمان ملل نتوانست به عنوان میانجی نقش خود را ایفا کند و در نتیجه ساختارهای سیاسی و اقتصادی افغانستان فروپاشید و ما شاهد جنگ های داخلی در کشور خود بودیم.

 مل شینواری بیان داشت: در زمان حمله امریکا در سال 2001 به افغانستان که باعث سقوط حکومت طالبان شد، در آن دوره هم سازمان ملل نتوانست به عنوان میانجی به وظیفه خود عمل کند و در کنفرانس بن که در همان سال شکل گرفت به طالبان هیچ نقشی داده نشد که در نتیجه ما شاهد 20 سال درگیری و جنگ در این کشور بودیم.

این آگاه امور سیاسی اظهار داشت: در وضعیت جدید هم سازمان ملل متحد وظیفه و نقش خود را در مورد مردم افغانستان نتوانست انجام دهد و در حال حاضر که این کشور دچار مشکلات اقتصادی است این سازمان باید به مردم کمک کند ولی آنگونه که تا حالا مشاهده شده است از زیر بارمسئولیت شانه خالی کرده است.

وی تاکید کرد: حتی اگر کمکی هم از طرف سازمان ملل صورت بگیرد شفاف نیست و به دست نیازمندان واقعی نمی رسد و بیش از نیمی از کمک ها به کارمندان خود سازمان ملل در افغانستان اختصاص پیدا می کند و ما خیلی به این کمک ها خوشبین نیستیم.

عبدالطیف مل شینواری در مورد سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل هم گفت: به نظر می رسد که تصمیم سازمان ملل در مورد کرسی افغانستان در این سازمان، متاثر از سیاست های آمریکا باشد و این سیاست سازمان ملل می تواند بر وضعیت مردم افغانستان به ویژه در بخش های اقتصادی تاثیر بدی داشته باشد.

این کارشناس سیاسی اضافه کرد: بیش از 70 درصد بودجه انکشافی حکوت اشرف غنی از کمک های جهانی بود و در حال حاضر اگر این کمک های جهانی نباشد مردم و حکومت با مشکل مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است که سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل می‌گوید این مجمع برای تصمیم گیری در مورد نمایندگی افغانستان و میانمار در این سازمان جهانی روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد.

پاولینا کوبیاک سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در جلسه مطبوعاتی اظهار کرد: مجمع عمومی سازمان ملل قرار است گزارش «کمیته اعتبارنامه» این سازمان را روز دوشنبه مصادف با ۱۵ قوس بررسی کند.

«کمیته اعتبارنامه» پس از نشست خود در چند روز گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن بدون رای گیری تصمیم گرفت که اعتبارنامه‌های نمایندگان میانمار و افغانستان را به هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل موکول کند.

پیش از این سازمان ملل درخواست طالبان را برای تصدی کرسی در مجمع عمومی رد کرده بود.

 طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائم خود در سازمان ملل معرفی کرده است.

کلیدواژه