قوس 14, 1400 13:08 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: مقامات غربی از دیدار با طالبان اهداف خود و مسایل حقوق بشری را دنبال می کنند و طالبان هم درپی به رسمیت شناخته شدن دولت خود و آزاد سازی پول های مسدود شده افغانستان است.

کامبخش نکویی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: به نظر می رسد دیدارهای مقامات غربی به ویژه اروپایی ها با مقامات طالبان که طی روزهای اخیر انجام شده و شرایطی را که آن ها مطرح می کنند، بیشتر به خاطر نگرانی های آن ها از وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان،حقوق کودکان و آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان است.

این استاد دانشگاه در کابل عنوان کرد: نگاه اروپایی ها به مسایل افغانستان نگاه حقوق بشری است و تلاش می کنند با اعمال فشار بر طالبان به آنان بفهمانند که باید به مسایل حقوق بشری و مولفه های جهان امروز احترام بگذارند.

وی افزود: مقامات طالبان هم به دنبال آن هستند که جامعه جهانی را اقناع کنند که این گروه فعالیت های ضد بشری ندارد و حقوق بشر را رعایت می کند اما نگاه آن ها به مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر نگاه ایدئولوژیک خودشان است، به این ترتیب اروپایی ها و طالبان تلاش می کنند نوعی همکاری در ارتباط با جامعه افغانستان داشته باشند.

به گفته این کارشناس سیاسی با توجه به مسایل سیاسی و بحران اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان ایجاد شده، دغدغه طالبان و کشورهای اروپایی بیشتر این است که کمک های بشری جامعه جهانی به مردم افغانستان تسریع شود و فعالیت های غربی ها هم در افغانستان بیشتر شود چنانکه آلمان به دنبال بازگشایی سفارت خود در افغانستان است تا روند کمک های اجتماعی و اقتصادی به مردم افغانستان را سرعت بخشد.

نکویی در مورد گفت و گوهای طالبان با امریکایی ها هم گفت: طالبان به دنبال آن هستند که باب گفت و گو و تعامل با امریکایی ها را بگشایند و از آنجا که امریکا از صحنه افغانستان دور شده می خواهند امریکایی ها را قناعت دهند تا کمک های سیاسی و اقتصادی خود را بیشتر کنند.

وی یاد آور شد: زمانی که طالبان در حال گفت و گو با امریکایی ها بودند، می خواستند از هر نشستی امتیازاتی به دست آورند اما امروز قضیه متفاوت است و پیش از آنکه امریکایی ها به دنبال باز کردن دریچه گفت و گو باشند طالبان به آن احساس نیاز می کنند، از سوی دیگر امریکایی ها اوضاع را رصد می کنند که اگر طالبان واقعا در افغانستان مستقر شدند، کشورهای مخالف امریکا در منطقه در منافع آن ها در منطقه ایجاد اخلال نکنند و طالبان را هم تطمیع کنند تا سیاست های خود را بر محور سیاست های امریکا تنظیم کنند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: از سوی دیگر طالبان هم تاکید دارند که پول های مسدود شده افغانستان در امریکا آزاد شود و واشنگتن همکاری های سیاسی و اقتصادی خود را در افغانستان ادامه دهد و به برخی کشورها برای به رسمیت شناسی دولت طالبان فشار بیاورد. به سازمان ملل متحد هم فشار بیاورد تا کرسی افغانستان را در اختیار طالبان قرار دهد اما از آنجایی که طالبان حکومت را از چنگ متحد امریکا در افغانستان در آوردند واشنگتن به سادگی به طالبان امتیاز نخواهد داد و با آن ها کنار نخواهد آمد.

نکویی گفت: بنابراین امریکا به سادگی حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت و پول های مسدود شده افغانستان را آزاد نخواهد کرد. زیرا طالبان بخشی از توافقنامه خود با امریکا در دوحه قطر را نقض کردند. ضمن اینکه کشورهای دیگر منطقه هم که طرفدار خروج امریکایی ها از افغانستان بودند هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته اند و نگرانی های خود را در خصوص عملکرد طالبان دارند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر امریکایی ها در زمان مذاکرات تمام امتیازاتی را که طالبان می خواستند به آن ها دادند و بر مبنای همین امتیاز دهی ها بود که طالبان قدرت را در اختیار گرفتند و تا زمانی که مطمئن نشوند به خواسته ها و اهداف خود می رسند نه طالبان را به رسمیت می شناسند و نه پول های مسدود شده افغانستان را آزاد خواهند کرد.

 

کلیدواژه