قوس 14, 1400 19:34 Asia/Kabul
  • نخستین دیدار نمایندگان طالبان و جبهه ضد طالبان
    نخستین دیدار نمایندگان طالبان و جبهه ضد طالبان

نخستین دیدار نمایندگان دو گروه طالبان و جبهه ضد طالبان در پنجشیر در ولایت پروان برگزار شد و دو طرف در مورد آتش بس تا حصول به نتیجه گفتگوها موافقت کردند.

اگر چه در مورد خواسته ها و انتظارات دو طرف گفتگو کننده اختلاف نظر جدی وجود دارد اما اینکه حاضر به اعزام نمایندگان خود به ولایت پروان برای گفتگو شده اند بیانگر عزم طالبان و جبهه ضد طالبان برای حل مسالمت آمیز اختلافات و بحران سیاسی افغانستان است.

به نظر می رسد گروه طالبان که از 15 اوت / 24 اسد بر افغانستان مسلط شده خواهان تسلیم همه گروههای وابسته به جبهه ضد طالبان و پایان قائله آنان است .

این در حالی است که این جبهه که خود را نماینده گروههای مخالف طالبان نیزمی داند خواهان تشکیل دولت فراگیر و توافق در مورد ساختار نظام آینده افغانستان از جمله قانون اساسی ، انتخابات و مشارکت همه اقوام و مذاهب مختلف در ساختار قدرت است .

حمله گروه طالبان با استفاده از حمایت هوایی ارتش پاکستان به دره پنجشیر که منجر به تصرف این منطقه از سوی طالبان شد نه تنها به نگرانی های این گروه در مورد ادامه فعالیت جبهه ضد طالبان پایان نداده  است بلکه طالبان به شدت بیم آنرا دارد که مانند دو دهه گذشته این دره راهبردی و صعب العبور به مامن مخالفان حاکمیت طالبان تبدیل شود ودر آینده ممکن است شرایط غیر قابل تصوری را برای طالبان رقم بزند.

واسیلی نبنزیا V.NABENZYA نماینده دایم روسیه در سازمان ملل در این باره اعلام کرد: 

فقط مردم افغانستان هستند که می توانند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند و طالبان هنوز دولت قانونی و دارای مشروعیت در افغانستان محسوب نمیشود.

از اینرو دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جبهه پنجشیر به این معنا است که طالبان می کوشد نحوه رفتار با مخالفانش را متفاوت از حاکمیت قبلیش بر افغانستان نشان دهد تا نظر مجامع جهانی را برای به رسمیت شناختنش جلب کند. اما این لزوما به معنای پذیرش درخواست مخالفان برای تغییبر ساختار قدرت افغانستان و مشارکت مخالفان و نمایندگان سایر اقوام و مذاهب در حاکمیت نیست. چرا که طالبان نیز می کوشد مدل خاص خود را از دولت فراگیر به نمایش بگذارد که مورد تایید مخالفان و جامعه بین المللی نیست.

 محمد عارفی کارشناس افغان مسایل سیاسی براین باور است :

مفهوم فراگیر در ادبیات طالبان چندان مشخص نیست. به همین دلیل گروههای سیاسی و مردم افغانستان خواهان توجه طالبان به دولت فراگیر براساس الگوهای بین المللی هستنتد نه نگاه انحصارگرایی . 

در هر حال، چندین دهه حکمرانی گروههای مختلف با نظام هاو گرایشهای سیاسی گوناگون از جمله طالبان با انحصارگرایی و بی توجهی به خواسته ها و انتظارات گروههای مختلف قومی و سیاسی ، تجربه ای شکست خورده بوده اند و اکنون که طالبان باردیگر فرصت حکمرانی در افغانستان را پیدا کرده است باید مانع از تکرار تجربیات شکست خورده قبلی خود شود و رویکرد این گروه به گفتگو با مخالفان می تواند ضمن تقویت این رویکرد، مردم افغانستان را نیز به امنیت ، صلح و ثبات پایدار امیدوار کند .     

 

 

کلیدواژه