قوس 17, 1400 16:24 Asia/Kabul
  • بازگشایی دوباره موزه ملی افغانستان تحت نظارت طالبان
    بازگشایی دوباره موزه ملی افغانستان تحت نظارت طالبان

طالبان اجازه داد موزه ملی افغانستان بازگشایی شود.

به گزارش رادیو دری ، موزه ملی افغانستان بار دیگر بازگشایی شد و  در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از موزه بازدید می کنند که برخی از آنها اعضای طالبان هستند.

این موزه که میزبان آثار باستانی از دوره پارینه سنگی تا قرن بیستم است، بیش از یک هفته پیش برای اولین بار از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بازگشایی شد.

موزه ملی افغانستان بازگشایی شد

 

کلیدواژه