قوس 22, 1400 13:03 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: اظهارات برخی مقامات طالبان مبنی بر اسلامی نبودن نظام پاکستان نوعی فرافکنی و انحراف افکار عمومی از موضوع حمایت پاکستان از طالبان است.

محمد مختاری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: بر کسی پوشیده نیست که پاکستان پدر طالبان محسوب می شود و پایگاه های رشد و نمو این گروه در پاکستان قرار داشته است، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان هم شاهد بودیم که بیشترین تلاش های منطقه ای و جهانی در راستای به رسمیت شناسی طالبان از سوی پاکستان صورت می گیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفت و گو با یک رسانه غربی مبنی بر اینکه نظام پاکستان اسلامی نیست و مذهب برای این دولت اهمیتی ندارد، اظهار داشت: اینگونه اظهار نظرات از سوی مقامات طالبان یک نوع فرافکنی و انحراف افکار عمومی از ارتباط عمیق این گروه با پاکستان و حمایت های بی دریغ پاکستان از طالبان است.   

این کارشناس افغان تصریح کرد: کسی نمی تواند باور کند بین طالبان و پاکستان آنقدر فاصله ایجاد شده باشد که مسوولان بلند رتبه طالبان چنین اظهار نظری کنند و اصل نظام پاکستان را زیر سوال ببرند و آن را یک نظام اسلامی به حساب نیاورند.

به گفته مختاری این امکان وجود دارد که چنین اظهاراتی با هماهنگی خود پاکستانی ها صورت گرفته باشد تا وانمود شود آن طور که دنیا به این باور است که پاکستان همه کاره، پدر و گرداننده سناریوی طالبان است نمی باشد و پاکستان مانند سایر همسایگان افغانستان ممکن است اختلافات اساسی با طالبان داشته و دیدگاه های متفاوت داشته باشد و در تاسیس و پیش برد امور طالبان نقشی نداشته باشد، تا از این رهگذر فشارها بر پاکستان به خاطر حمایت از طالبان کمتر شود.

این کارشناس افغان عنوان کرد: به هر صورت حداقل برای مردم افغانستان قابل باور نیست که گروه طالبان در مورد پاکستان چنین باوری داشته باشد. اگر چنین بود در گذشته هم باید اظهاراتی در قبال حکومت و نظام پاکستان به لحاظ مشروعیت و اسلامی بودن می داشتند. در حالی که شاهد بودیم بعد از تسلط طالبان بر افغانستان بین گروه طالبان پاکستان و حکومت آن کشور میانجی گری کردند تا اختلافات حکومت پاکستان را با طالبان پاکستانی مخالف نظام آن کشور حل کرده و بین آن ها آشتی برقرار کنند. تاکنون هم اگر طالبان ادامه حیات داده و قدرت گرفته به خاطر کمک های مادی و معنوی پاکستان بوده است.

مختاری اظهار کرد: البته در ارتباط با تحولات افغانستان همانگونه که کشورهای منطقه اتفاق نظرهایی دارند، اختلاف نظرهایی هم دارند و تضاد احتمالی منافع آن ها در افغانستان سبب می شود که تاثیرگذاری های خاص خود را بر طالبان داشته باشند زیرا طالبان هم باید به نحوی در تعامل با کشورهای منطقه برنامه های خود را پیش ببرند زیرا تاکنون از سوی هیچ کسی به رسمیت شناخته نشده اند.

به گفته این کارشناس افغان از اینرو طالبان دچار یک نوع تزلزل در سیاست، دیدگاه، روش و منش هم شده اند، تحت فشارهای زیادی هم قرار دارند. مردم افغانستان هم دچار فقر شدید هستند و از هر نقطه صدای مخالفت بلند می شود، این مسایل باعث شده که طالبان در موضع گیری های خود ثبات نداشته باشد و به هر وسیله ای متمسک می شوند تا بتوانند روزنه ای برای خود ایجاد و رسمیت خود را از کشورهای مختلف کسب کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر اختلافات درونی میان طالبان هم سبب شده که نه تنها در رابطه با پاکستان بلکه در بسیاری موارد دیگر هم شاهد اختلاف دیدگاه ها میان طالبان باشیم. به همین دلیل اظهارات یک مقام بلند پایه طالبان در رابطه با پاکستان و اسلامی نبودن نظام آن سیاست طالبان نیست، طالبان مدیون پاکستان و آی اس آی پاکستان است و به این سادگی ها نمی تواند به ولی نعمت خود پشت کند.

 

کلیدواژه