قوس 22, 1400 15:10 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: طرح موضوع جنگ روایت ها در سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار دقیق و علمی و قابل استفاده برای جامعه اسلامی به ویژه جامعه افغانستان است.

داکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: در دنیای امروز در کنار جنگ های نظامی، اقتصادی و سیاسی، جنگ روایت ها هم وجود دارد و دنیای سلطه با ابزار جنگ روایت ها برنامه های خود را به واسطه امکانات زیاد رسانه ای که در اختیار دارد بر افکار عمومی جهان تحمیل می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند که مبادا روایت های نظام سلطه امریکایی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: این موضوع برای مردم افغانستان هم بسیار ارزشمند است. در چهل سال گذشته و به ویژه در بیست سال گذشته و پس از اجلاس بن روایت های امریکایی در افغانستان وجود داشته و امریکایی ها از این طریق به دنبال هدایت افکار عمومی جامعه افغانستان بوده اند که به اشکال مختلف تاثیرگذار بوده است و به جز عده اندکی از دانشمندان و محققین که به این روایت ها به عنوان یک مشکل نگاه می کردند دیگران آن را جدی نگرفتند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، زمان آن رسیده که به جنگ روایت ها بیشترین توجه صورت بگیرد، روایت های امریکایی در راستای استراتژی های کلان امریکا است، می خواهند افکار عمومی را به وسیله رسانه ها کنترل و روایت های خود را بر جامعه تحمیل کنند، جامعه افغانستان هم با وجود عملکرد منفی که امریکا در بیست سال اخیر در افغانستان داشته، هنوز تحت تاثیر روایت های امریکایی عمل می کند.

به گفته مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان، مشکل عده ای از افغان ها این است که جنگ روایت ها را نمی شناسند و درک نمی کنند و در میدان دشمن بازی می کنند. بسیاری از رهبران افغانستان چه در دوران جهاد و چه در زمان حاکمیت حامد کرزی جنگ روایت ها را نشناختند و همواره در میدان دشمن بازی و به نفع دشمن کار کردند.

عصمت اللهی اظهار کرد: در حال حاضر دو روایت عمده در افغانستان وجود دارد؛ یکی روایت امریکا که بر مبنای خدعه، نیرنگ و فریب است و دیگری روایت جریان اسلامی که بر مبنای راستی، درستی، صداقت و پاکی که در برابر روایت امریکایی قرار دارد.

این کارشناس افغان گفت: بنا بر این در افغانستان هم قبل از آنکه جنگ سیاسی و نظامی را داشته باشیم جنگ روایت ها را داریم که در ارتباط با ایده ها و افکار و در اختیار گرفتن افکار عمومی است.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم افغانستان از این فرمایشات دلسوزانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر استفاده کنند زیرا نقشه راهی برای جامعه اسلامی است.

 

کلیدواژه