جدی 01, 1400 18:31 Asia/Kabul
  • برداشت گل نرگس از مزارع مازندران
    برداشت گل نرگس از مزارع مازندران

در سال ۱۴۰۰ میزان ۹۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان مازندران گل های نرگس کشت شده است.

به گزارش رادیو دری در سال ۱۴۰۰ میزان ۹۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان مازندران گل های نرگس کشت شده که سهم ساری ۱۵ هکتار میباشد . جویبار با بیش از ۶۵ هکتار سطح کشت ، بیشترین سهم از برداشت گل نرگس در مازندران را داراست.

کلیدواژه