جدی 13, 1400 15:22 Asia/Kabul

استاد اقتصاد دانشگاه کابل گفت: مسدود شدن دارایی های افغانستان در آمریکا و عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از طرف کشورهای خارجی بر کاهش پول افغانی در مقابل ارز های خارجی تاثیر گذاشته است.

سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد علت کاهش ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی گفت: در گذشته کمک های اقتصادی فروانی به افغانستان می شد و موسسات خارجی در این کشور فعال بودند و نهاد های غیر دولتی حقوق کارمندان خود را به دلار پرداخت می کردند و بودجه توسعه ای افغانستان هم از کمک های خارجی تامین می شد که در حال حاضر همه نهاد های خارجی از افغانستان فرار کرده اند و کمک های خارجی هم قطع شده است و این ها مهم ترین دلیل کاهش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی است.

وی در ادامه افزود: دلیل دیگری که بر کاهش پول افغانی تاثیر گذاشته، مسدود شدن دارایی های افغانستان در آمریکا است که بانک مرکزی افغانستان را با محدودیت مواجه کرده است.

سیحون عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را نیز یکی دیگر از دلایل کاهش پول افغانی برشمرد و اظهار داشت: عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از طرف کشورهای خارجی هم دلیل دیگری است که بر کاهش پول افغانی تاثیر گذاشته است، چون این عدم به رسمیت شناختن طالبان محدودیت زیادی برای این گروه ایجاد کرده است و نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که این موضوع در کاهش پول افغانی تاثیر داشته و دارد.

این کارشناس افغان در امور اقتصادی در مورد راه های جلوگیری از کاهش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی گفت: صادرات و واردات و گسترش تولیدات در داخل افغانستان و جلو گیری از قاچاق ارز به خارج می تواند در جلوگیری از کاهش پول افغانی تاثیر گذار باشد که در شرایط فعلی چنین امکانی برای حکومت طالبان فراهم نیست.

کلیدواژه