جدی 19, 1400 13:35 Asia/Kabul

در مسير اين دريا که به دریای کابل وحوزه قندهار قديم شهرت دارد چندين بند تولید برق نيز ساخته شده.

به گزارش رادیو دری از آب اين دريا برای ابياری پروژه کانال ننگرهار که بيش از پنجاه سال قبل توسط شوروی سابق در ده ها هکتار زمين ساخته شده استفاده ميشود.

طبیعت زیبای جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار

 

کلیدواژه