جدی 19, 1400 12:12 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی-فرهنگی افغان تاکید کرد: طالبان باید متوجه این نکته باشند که راه حل غربی با محوریت امریکا راه نجات افغانستان نیست.

داکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: طالبان باید به دنبال سناریوهای امریکایی نباشند تا به سرنوشت پیشینیان خود و دولت اشرف غنی گرفتار نشوند. راهکار برای طالبان این است که مردم افغانستان را معیار و ملاک خود قرار دهند و مشروعیت خود را از مردم بگیرند.

وی تصریح کرد: طالبان باید شرایط را درک کنند و در کنار توجه به مردم راه حل مشکلات افغانستان را در راهکارهای منطقه ای و کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و چین جستجو کنند، راه حل مشکلات افغانستان نزد کشورهایی مانند پاکستان، عربستان سعودی، قطر و ترکیه که همسو با امریکا بوده اند نیست و اگر طالبان به این مسایل توجه نکنند به سرنوشتی دردناکتر از دولت اشرف غنی دچار خواهند شد. غربی ها بسیار بی رحم هستند و نگاه مثبتی به افغانستان و مردم این کشور ندارند.    

به گفته این کارشناس سیاسی این نگرانی در بین مردم و نخبگان افغانستان وجود دارد که پیامد سقوط طالبان داعش خواهد بود و به نظر می رسد که شاید سناریوی بد تر از طالبان برای افغانستان در دستور کار غربی ها باشد. این استراتژی ها و سناریوها  باید افشا شوند تا همه به اهداف پلید غربی ها با محوریت امریکا پی ببرند.

عصمت اللهی یاد آور شد که مردم افغانستان در ایام زمستان سخت ترین شرایط اقتصادی را سپری می کنند، زراعت، کار، تولید و تجارت وجود ندارد و تراژدی هولناک و درد آوری در حال شکل گرفتن است در رابطه با این وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان، جامعه بین المللی و کشورهای جهان فقط نظاره گر هستند و در چنین شرایطی انتظارات خود را دنبال می کنند کما اینکه غرب با محوریت امریکا وضعیت اسفناکی را برای مردم افغانستان ایجاد کرد و آن ناشی از استراتژی و اهدافی بود که در سطح کلان داشت و هیچ گاه ملت افغانستان مورد توجه آنان نبوده است.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: خشونت ها و جنگ های نیابتی بر مردم افغانستان تحمیل شده است. غربی ها مردم را به کام مرگ کشاندند تا اهداف خود را دنبال کنند. وضعیت موجود افغانستان محصول دو مساله است؛ یکی اینکه رژیم ها و حکومت های افغانستان وابسته به اراده خارجی ها بوده و خارجی ها هم اهداف خود را دنبال کرده اند و دیگر اینکه اهداف و استراتژی های غربی با محوریت امریکا ناامنی و بی ثباتی افغانستان و منطقه را دنبال کرده است.

عصمت اللهی عنوان کرد: این استراتژی ها سخت ترین شرایط را بر مردم افغانستان تحمیل کرده و تا زمانی که در حکومت ها روحیه وابستگی وجود داشته باشد اوضاع بهبود نخواهد یافت.

وی اضافه کرد: طالبان هم در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند، امریکا باطالبان در قطر توافقنامه امضا کرد تا حکومت را به آنان منتقل کند، توافقنامه دوحه قطر به نام صلح بود اما برای صلح نبود و برای انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان و فروپاشی دولت، اردو، پلیس و نهادهای حقوقی افغانستان بود. اکنون هم طالبان زیر فشار استراتژی های امریکایی دوران سختی را سپری می کنند و یک سوال مهم وجود دارد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پیامد سقوط طالبان چه خواهد بود.

 

کلیدواژه