جدی 20, 1400 15:01 Asia/Kabul

کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی ادامه تلاش های ایران برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، همکاری ها و تعاملات اقتصادی، مرزی، امنیتی و کمک های بشردوستانه به افغانستان را از محورهای مورد بحث در سفر هیات طالبان به تهران دانست.

قاسم غفوری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر دو اصل در قبال تحولات افغانستان تاکید داشته؛ یکی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است که مولفه مهمی برای رسیدن این کشور به ثبات و امنیت پایدار و یک روند مردمی به شمار می رود و اصل دیگر حمایت از مردم افغانستان است.

وی افزود: در چارچوب تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان جمهوری اسلامی ایران با تمام جریان های حاضر در این کشور از طالبان گرفته تا سایر گروه ها گفت و گوها و مراوداتی داشته است چنانکه چندی پیش شاهد برگزاری نشست همسایگان افغانستان به علاوه روسیه در تهران بودیم و سفر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به کابل را هم داشتیم. سفر هیات طالبان به تهران هم در ادامه تلاش های ایران برای هماهنگی و ایجاد یک وفاق ملی بین جریان های افغانستان است و به نوعی نگاه تعاملی با این جریان ها دارد تا بتوانند در نتیجه یک گفتمان در یک مسیر مشترک قرار بگیرند و افغانستان به مرحله ثبات پس از خروج غیر مسوولانه نیروهای اشغالگر دست پیدا کند.

به گفته این کارشناس سیاسی با توجه به فضای اقتصادی و بحران انسانی که در طول بیست سال حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تحمیل شد، امروز بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند، در حالیکه کشورهای غربی مدعی کمک به افغانستان از مبلغ یک میلیارد دالر نیاز افغانستان به کمک های بشردوستانه حدود 130 میلیون دالر پرداخت کرده اند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از ملت افغانستان تاکید دارد.

غفوری عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حمایت های بشردوستانه و در کنار ارسال کمک ها، مراودات اقتصادی و زمینه سازی برای همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان را مولفه مهمی برای رفع نیازهای ملت افغانستان می داند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در مرزهای ایران و افغانستان وجود دارد و مساله امنیت از مولفه های مهم در تعاملات بین کشورها است چگونگی هماهنگی بین کشورها با توجه به اینکه طالبان به تازگی امور را در دست گرفته اند و با برخی از امور مرزها آشنایی ندارند، تعاملات و همکاری همسایگان برای رفع مشکلات امنیتی از مسایل مورد بحث در سفر هیات طالبان به تهران بود.

این کارشناس سیاسی گفت: در رابطه با بحث تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شاهد دو دیدگاه هستیم؛ یکی دیدگاه امریکایی ها و کشورهای غربی به گونه ای که دولت فراگیر از نظر آن ها دولتی است که در چارچوب خواسته ها و منافع آن ها حرکت کند. دیدگاه دیگر مربوط به جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر منطقه است به گونه ای که دولتی در افغانستان تشکیل شود که تمام جریان ها و گروه های افغانستانی در آن ایفای نقش داشته باشند و از تمام ظرفیت های درونی افغانستان برای تامین امنیت و خواسته های مردم افغانستان استفاده شود.

غفوری بیان کرد: آنچه جمهوری اسلامی ایران تاکنون تاکید داشته این است که طالبان در همراهی و همکاری سایر جریان ها به برگزاری انتخابات و تشکیل دولت اقدام کند، طالبان تا کنون به سوی تشکیل چنین دولتی پیش نرفته و در بخشی از بدنه این گروه شاهد تصوری هستیم که می توانند به صورت یکجانبه و انحصاری امور را در دست داشته باشند.

وی اضافه کرد: این یک روند منفی است که تاثیرات منفی آن را در امنیت، اقتصاد و سیاست شاهد هستیم و اگر قرار باشد چنین روندی ادامه پیدا کند اشغالگران بار دیگر از وضعیت افغانستان سوء استفاده خواهند کرد و سرنوشتی نامعلوم در برابر ملت افغانستان قرار خواهد گرفت ضمن اینکه مردم این کشور هم در برابر انحصار طلبی مقاومت خواهند کرد.

 

کلیدواژه