جدی 20, 1400 15:57 Asia/Kabul
  • موزه ملی ایران،قدیمی ترین موزه ایران
    موزه ملی ایران،قدیمی ترین موزه ایران

موزه ملی ایران (موزه ایران باستان) قدیمی‌ترین و غنی‌ترین موزه ایران است.

به گزارش رادیو دری این موزه به دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی تقسیم می‌شود.

در بخش ایران باستان اشیای تاریخی از دوران پارینه‌سنگی تا دوران ساسانی به نمایش گذاشته‌ شده است. در بخش اسلامی هم آثار دوران پس از اسلام به نمایش در آمده است.

فکر تأسیس و ایجاد موزه در ایران در زمان آغاز مشروطیت از طرف فردی به نام صنیع‌الدوله مطرح شد، این ایده در آن دوره به اجرا در نیامد تا اینکه در زمان احمدشاه قاجار به همت مرتضی خان ممتازالممالک؛ وزیر وزارت معارف وقت مجموعه‌ ای از اشیا گردآوری و در یکی از اتاق‌های مدرسه دارالفنون با نام موزه ملی نگهداری شد.

هنر ایرانی، زینت بخش موزه ملل شرق در پایتخت روسیه

کلیدواژه