جدی 23, 1400 11:50 Asia/Kabul
  • عملیات پاکسازی شهر آلماتی و ادامه بازداشت تروریست ها
    عملیات پاکسازی شهر آلماتی و ادامه بازداشت تروریست ها

با برقراری آرامش در شهرهای بزرگ قزاقستان ، موضوع پاکسازی شهرهای مختلف این کشور از افراد وابسته به جریان های تروریستی علی الخصوص در شهر آلماتی شدت بیشتری گرفته است.

در ادامه این روند ، بازداشت تروریست هایی که با اهداف خاصی فعالیت داشته اند ، در دستور کار دولت "نورسلطان" و نیروهای امنیتی قزاقستان قرار گرفته است. اعتراض های مردمی اخیر در قزاقستان ، علاوه بر دولت نورسلطان ، روسیه و کشورهای منطقه آسیای مرکزی را نیز به شدت نگران کرده است. برخی افشاگری ها از وقایع یک هفته ای اخیر در قزاقستان حاکی از آن است که نیروهای ناراضی داخلی متمایل به غربگرایی و جریان پان ترکیست ، علاوه بر به دست گرفتن قدرت سیاسی در قزاقستان ، قصد داشته اند سیاست دولت های غربی و صهیونیستم بین الملل را علیه کشورهای مستقل منطقه ، در بزرگترین کشور آسیای مرکزی اجرا کنند. در همین ارتباط ، "عاقل بیک جباراف" نخست وزیر قرقیزستان بار دیگر در زمینه ورود تروریست‌ها و تردد آن ها از طریق مرزهای کشورهای منطقه ، هشدار داده است. "عاقل بیک جباراف" در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت نامطلوب در قزاقستان ، گفته است:

"حوادث فاجعه بار اخیر در قزاقستان گواه این واقعیت است که عناصر مخرب با استفاده ازفرآیندهای داخلی کشورهای منطقه ، تلاش می کنند فعالیت‌های ترکیبی تروریستی خود را به منظور تضعیف دولت ها ، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه دنبال و فضای هرج و مرج ، بی بند و باری و جنایتکاری افسار گسیخته ، در آسیای مرکزی ایجاد کنند".

اظهارات نخست وزیر قرقیزستان ازنگرانی دولت بیشکک پیرامون رویدادهای اخیر قزاقستان حکایت دارد. بدون شک ، واکنش این مقام بلندپایه قرقیزستان را باید تنها یک نمونه از نگرانی های ابراز شده کشورهای منطقه قلمداد کرد. دولت های غربی و دولت های متمایل به غرب و نیروهای وابسته به جریان غربگرایی در منطقه ، تلاش مضاعفی به کار گرفته اند تا با ایجاد آشوب و هرج و مرج در منطقه آسیای مرکزی ، فشارهای خود را بر روسیه و دیگر کشورهای مستقل در منطقه تشدید کنند. هدف دولت های غربی به رهبری آمریکا  ، انگلیس و برخی از دولت های اروپایی ، ضربه زدن به کشورهای مستقل منطقه به ویژه روسیه و افزایش هزینه های این کشور در آسیای مرکزی است. از زمان آغاز اعتراض های مردمی در قزاقستان به بهانه افزایش بهای گاز مصرفی خودروها ، دولت نورسلطان و کشورهای مستقلی نظیر ایران ، روسیه و چین ، نقش دولت های بیگانه و عوامل وابسته به بیگانگان را در این حوادث افشا کرده بودند. در حقیقت ، اعتراض های مردمی در شهرهای بزرگ قزاقستان بهانه ای برای مخالفان سیاست های روسیه در این کشور فراهم کرد تا با کمک دولت های بیگانه ، به ایجاد آشوب اقدام کنند. در همین ارتباط ، یک تحلیلگر جمهوری آذربایجان در گفتگو با برنامه "آچیق سوز" رادیو برون مرزی تبریز ، گفته است:

"روسیه توطئه ها و طرح های انگلیس را در قزاقستان خنثی کرده است".

شیخ "اورخان محمداف" ، تحلیلگر جمهوری آذربایجان همچنین گفت:"روسیه با سبقت گرفتن ازطرح تابستان گرم قزاقستان در سال جاری میلادی ، طراحی های انگلیس و ترکیه را برای در اختیار گرفتن تمامی منابع قدرت و ثروت و راه های ارتباطی بین المللی در قزاقستان بر هم زد".

در واقع ، این کارشناس سیاسی آذری می گوید: قرار بود انگلیس به کمک ترکیه و برخی از نیروهای وابسته به عوامل داخلی در قزاقستان ، با اعتراض های مردمی قصد داشتند دولت فعلی نورسلطان به رهبری "قاسم ژامرت تاکایف" را از مسند قدرت به زیر بکشند و بار دیگر یک دولت وابسته به جریان غربگرایی و ترک گرایی را در این کشور آسیای مرکزی روی کار بیاورند. مقرر شده بود این طرح در تابستان سال جاری میلادی اجرا شود. اما روسیه به این توطئه پی برد و با پیش کشیدن برخی رویدادها ، طرح مشترک انگلیس و ترکیه را در قزاقستان خنثی کرده است.  

در یک جمعبندی کلی از رویدادهای روزهای اخیر قزاقستان ، باید گفت: دخالت دولت های بیگانه در امور کشورهای آسیای مرکزی به معضلی برای این کشورها تبدیل شده است. در عین حال ، قدرت های جهانی و منطقه ای تلاش می کنند کشورهای آسیای مرکزی را به عرصه رقابت های منطقه ای و بین المللی تبدیل کند. بدیهی است که دولت های آسیای مرکزی باید مراقب رفتارهای خود باشند و به دولت های غربی و کشورهای بیگانه که در لباس دوست وارد می شوند ، اعتماد نکنند.  

کلیدواژه