جدی 23, 1400 12:02 Asia/Kabul

یک موش آفریقایی آموزش دیده، بیش از ۱۰۰ مین و ماده منفجره را شناسایی کرده است.

به گزارش رادیو دری، ماگاوا، نام یک موش قهرمان است که توسط یک سازمان مین یاب آموزش دیده بود و در سال ۲۰۲۰ به علت شناسایی و کمک به خنثی کردن بیش از ۱۰۰ مین و ماده منفجره، مدال دریافت کرد.

این موش در هفته اخیر، پس از ۵ سال کار کردن جان باخت.

شیوه جالب گرفتن موش با مار

کلیدواژه