جدی 27, 1400 08:55 Asia/Kabul
  • واکنش دولت طالبان به اظهارات نخست وزیر پاکستان
    واکنش دولت طالبان به اظهارات نخست وزیر پاکستان

سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان برای اعزام «متخصصان» پاکستانی به افغانستان گفت: این کشور نیازی به متخصصان خارجی ندارد.

 «ذبیح‌الله مجاهد» در واکنش به پیشنهاد «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان برای اعزام نیروهای «متخصص» پاکستانی  به افغانستان برای پیشبرد امور این کشورتصریح کرد، جوانان تحصیل‌کرده کافی برای کار در وزارت‌خانه‌های افغانستان وجود دارند و نیازی به نیروی انسانی خارجی نیست.

سخنگوی دولت طالبان در عین حال افزود، این دولت همکاری تنها دربخش‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی را می‌پذیرد.

پیشتر «حامد کرزی» رییس جمهوری پیشین افغانستان نیزدر واکنش به پیشنهاد «عمران خان» نخست وزیر پاکستان برای اعزام نیروهای «متخصص» به افغانستان گفت : این کشور نیازی به آمدن متخصصان خارجی ندارد.

«عمران‌ خان» به تازگی پیشنهاد داد با توجه به کمبود نیروی انسانی در افغانستان «نیروهای متخصص و آموزش‌دیده پاکستانی  در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعات، حسابداری و امور مالی» به این کشور اعزام شوند.

واکنش دولت طالبان به مسئله اعزام متخصصان دربخش های مختلف ازپاکستان به افغانستان ،نشان می دهد که طالبان نگران آن است که آن کشور در پوشش اعزام متخصصان ،نیروهای آموزش دیده اطلاعاتی خود را به افغانستان بفرستد که می تواند برای این کشور چالش برانگیز باشد.

با توجه به اینکه حکومت طالبان پس از حدود دو دهه جنگ داخلی قدرت را در افغانستان دراختیار گرفته است نگران آنست که  برخی کشورهای منطقه که نگاه خاص به این کشور دارند،در قالب کمک های بشردوستانه ودر پوشش اعزام متخصصان بخواهند در این کشور جنگ اطلاعاتی براه بیاندازند.   

به ویژ آنکه ازدیربازتاکنون ، افغانستان محیطی رقابتی برای پاکستان و هند بوده است که در دوره اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی در دو دهه گذشته ،این مسئله شدت بیشتری داشته است.

البته پاکستان در مقایسه با هند دردو ده گذشته بیشترین تلاش برای نفوذ  درافغانستان و به خصوص نقش آفرینی در چیدمان سیاسی این کشور را  داشته است که این مسئله هم برای جامعه نخبگی و هم برای مردم افغانستان مسئله اشکاری بوده است.

در شرایطی نوعی  تجربه تاریخی ازتلاش پاکستان برای نفوذ و دخالت درافغانستان در اذهان مردم این کشور نقش بسته است، دولت طالبان به پیشنهاد عمران خان نخست وزیر پاکستان برای اعزام متخصصان به افغانستان واکنش تندی داشته است و آنرا رد کرده است.

البته دولت طالبان که در ماه های اخیر و پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی  و بحران در اداره امور اجرایی این کشوربدلیل فقدان منابع مالی مورد نیازمواجه شده است ،برغم رد اعزام متخصصان از پاکستان به افغانستان اما  ازهمکاری در بخش های اقتصادی،بازرگانی و مالی استقبال کرده است .

با وجود آنکه حتی در دوره جنگ افغانستان و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان ،از نفوذ پاکستان بر طالبان سخن به میان آمده است و این کشور بیشترین حمایت های دیپلماتیک از این گروه را انجام داده اما نمی توان  از برخی اختلافات ان چشم پوشی کرد.

مخالفت جدی دولت طالبان با حضار کشی مرزی پاکستان در مرزهای مشترک با افغانستان و همچنین واکنش منفی به اظهارات عمران خان در خصوص اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان از جمله مسائلی است که از رویکردهای مستقل طالبان در چارچوب حفظ منافع این کشور و نحوه صیانت ازاصل پایداری حاکمیت این گروه حکایت دارد.           

 

 

کلیدواژه