جدی 27, 1400 14:04 Asia/Kabul

رایزن سابق تجاری سفارت افغانستان در تهران گفت: پاکستان با تطمیع تاجران و سرمایه گذاران افغان به دنبال سوء استفاده از وضعیت نابسامان پیش آمده در افغانستان است.

عبدالهادی فرهنگ در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در مورد تصمیم دولت پاکستان برای جذب سرمایه های تاجران بزرگ افغانستان و اعطای تابعیت به تاجران بزرگ افغان اظهار داشت: پاکستان از گذشته ها علاقمند جذب سرمایه گذاران و تاجران بزرگ افغانستان بوده است اما اکنون با توجه به وضعیت پیش آمده به دنبال سوء استفاده از این وضعیت به نفع خود است.

وی افزود: بیشتر تاجران بزرگ افغانستان که از طریق بندر کراچی به افغانستان واردات دارند حضور چشمگیری در پاکستان دارند. پاکستان هم در زمینه های مختلف آنان را جذب کرده و قوانین ثبت شرکت ها را هم بسیار ساده کرده است به گونه ای که تاجران افغان می توانند مانند تاجران پاکستانی شرکت ثبت کنند و تمام امتیازات یک شرکت را داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی افغان عنوان کرد: اکنون هم پاکستان اعلام کرده که به تاجران افغان اقامت ده ساله اعطا می کند و امکان خرید خانه در شهرهای بزرگ این کشور را برای آنان فراهم می کند و در صورت ایجاد کارخانه به آن ها تابعیت هم اعطا می شود.

به گفته فرهنگ پاکستانی ها بر این نظر هستند که طبقه روشنفکر و تاجر افغانستان دچار بی سر و سامانی شده اند چه در زمینه فعالیت های بانکی، چه رفت و آمدها و چه ایجاد روابط تجارتی با خارج و نقل و انتقال پول و از آنجا که فعالیت های بانگی دچار مشکل شده دشواری های زیادی برای تاجران ایجاد شده است. از اینرو پاکستان به دنبال آن است که از این مساله به نفع خود سوء استفاده کند و تاجران بزرگ را که می توانند زمینه کار و اشتغال ایجاد نمایند، جذب کند. پاکستان در زمینه اشتغال مشکلات بزرگی دارد و وقتی تاجران افغان جذب شوند و اقامت طولانی مدت و یا دائم بگیرندمی توانند زمینه های کاری زیادی را ایجاد کنند.

این کارشناس اقتصادی افغان اظهار کرد: این موضوع بیشتر به نفع پاکستان است زیرا اگر تاجران بزرگ و توانمند افغان در آن کشور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند می توانند در شکوفایی اقتصاد پاکستان نقش داشته باشند. اما این به ضرر افغانستان است و بهتر است که تاجران افغان در کشور خود حضور داشته باشند. این دوره گذار در این کشور سپری می شود و تجارت و سرمایه گذاری بالاخره به وضعیت قبلی خود برمی گردد.

وی اضافه کرد: پاکستانی ها به دنبال سوء استفاده از مشکلات و بحران افغانستان هستند و این برای مردم افغانستان بسیار درد آور است زیرا اگر تاجران و سرمایه گذاران افغان بخواهند کشورشان را ترک کرده و سرمایه های خود را انتقال دهند برای این کشور و طبقه کارگر مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد.

 

کلیدواژه