جدی 29, 1400 15:06 Asia/Kabul

این صف برای دریافت کمک‌های «برنامه جهانی غذا» در شهر کابل تشکیل شده است‌.

به گزارش رادیو دری این صف برای دریافت کمک‌های «برنامه جهانی غذا» در شهر کابل تشکیل شده است‌. وضعیت اسفبار مردم و فلج بودن اقتصاد را می‌توان از طولانی بود صف فهمید.

شکایت مردم افغانستان از کمک‌های برنامه جهانی غذا

کلیدواژه