جدی 30, 1400 14:33 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای افغان گفت: از سخنان مقامات امریکایی چنین بر می آیند که آنان همچنان به دنبال بحران آفرینی در افغانستان و حتی تجزیه این کشور هستند.

سید احمد موسوی مبلغ در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به بخشی از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در اولین سالگرد ریاست جمهوری اش در مورد افغانستان و اینکه افغان ها ظرفیت وحدت و ملت سازی را ندارند و در مورد نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان عذرخواهی بدهکار نیست، اظهار داشت: ادعاهای مقامات امریکایی بدون توجه به استراتژی کلان آن ها در منطقه و سناریوهایی که برای افغانستان و منطقه طراحی می کنند قابل ارزیابی نیست.

وی تصریح کرد: از برنامه های امریکا چنین بر می آید که امریکایی ها در پی آشوب آفرینی در منطقه هستند زیرا ثبات به ویژه در افغانستان منافعی را برای کشورهایی به دنبال دارد که رقبای امریکا به حساب می آیند و هرچه در افغانستان صلح و آرامش تحکیم شود منفعت آن قبل از هر جای دیگری برای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین دارای اهمیت است.

به گفته مدیر مسوول خبرگزاری اطلس اگر افغانستان به معبری برای انتقال کالا و محصولات این کشورها به یکدیگر تبدیل شود و راه ابریشم که از آن صحبت می شود دوباره از مسیر افغانستان احیا شود بخش زیادی از تحریم هایی که امریکا علیه این کشورها وضع کرده بی اثر می شود، بنابراین رقبای امریکا از ثبات در افغانستان سود می برند.

مبلغ عنوان کرد: به همین دلیل امریکایی ها که از چند سال قبل تغییراتی در استراتژی خود آوردند به سمت بی ثبات کردن افغانستان و ایجاد بحران و جنگ در این کشور و درگیر کردن همسایگان افغانستان در جنگ پیش رفتند. جنگ در افغانستان علاوه بر اینکه منطقه را ناامن می کند هزینه های بسیار زیادی هم برای کشورهای منطقه که بیشتر رقبای امریکا هستند تحمیل می کند و این ها سبب می شود که امریکا از ناآرامی در افغانستان سود ببرد.

به گفته این کارشناس سیاسی اظهارات مقامات امریکایی و اقدامات آن ها هم با توجه به این مسایل قابل ارزیابی است. سفر خلیلزاد به قطر و صحبت در مورد احیای مذاکرات و سخنان جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در مورد اینکه افغان ها ظرفیت ملت سازی را ندارند و اینکه در مورد نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیازی به عذرخواهی نمی بیند زنگ خطرهایی را در رابطه با مساله ذکر شده به صدا در می آورد.

مبلغ اظهار کرد: اکنون کشورهای منطقه به دنبال آن هستند که به طالبان کمک کنند حکومت نسبتا با ثباتی در افغانستان ایجاد شود ولو اینکه این حکومت کاستی هایی هم داشته باشد البته که کاستی های بسیاری دارد و انتقادات زیادی در زمینه رعایت نکردن حقوق اولیه انسانی بر آن وارد است، به هر صورت وجود یک حکومت هرچند ناتوان بهتر از بی نظمی است. امریکایی ها هم از این وضعیت راضی نیستند و به دنبال بحران آفرینی هستند و این بحران از همین ادعاها آغاز می شود.

این فعال رسانه ای افغان بیان داشت: اینکه گفته شود افغانستان قابلیت وحدت ندارد، مستعد تشکیل یک حکومت فراگیر نیست، گفت و گوهای صلح باید آغاز شود، گفت و گوهایی که باز هم ممکن است با طراحی امریکایی ها به نتیجه نرسد و در نتیجه بحران دیگری آغاز شود، همه نشان دهنده آن است که امریکا برنامه جدیدی برای افغانستان دارد و این بار به شکل دیگری پیاده خواهد شد و آن هم بردن افغانستان به سمت تجزیه و جنگ های داخلی است.

وی اضافه کرد: در این زمینه طالبان در طول سال هایی که به عنوان یک گروه جنگجو با امریکا در حال مذاکره بودند و بعد که امریکایی ها حکومت و جغرافیا را به طالبان تحویل دادند یک بازیگر در کنار امریکا دیده شدند و خلاف آنچه گفته می شود که با امریکایی ها جنگیدند، در زمینی بازی کردند که توسط امریکایی ها طراحی شده بود.

 

کلیدواژه