دلو 01, 1400 14:17 Asia/Kabul
  • هشدار سازمان بین المللی کار در مورد بیکاری در افغانستان‌
    هشدار سازمان بین المللی کار در مورد بیکاری در افغانستان‌

سازمان‌ بین المللی کار در مورد ادامه روند بیکاری مردم افغانستان هشدار داد.

به گزارش رادیو دری؛ براساس بیانیه سازمان بین المللی کار بیش از نیمی از مردم این کشور در ماههای اخیر شغل خود را از دست داده اند و این روند پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.
بیکاری مردم افغانستان که شامل مردان و زنان در افغانستان ‌می شود از دو موضوع نشات می گیرد .اول آنکه گروه طالبان که  از ماه اوت سال گذشته میلادی مجددا به حاکمیت بازگشته است بسیاری از مشاغل از جمله مشاغلی که زنان در آن مشغول به کار بودند ممنوع اعلام کرده اند و یا با توجه به سخت گیریهای صورت گرفته از سوی این گروه با رکود مواجه شده اند  که از آن‌ جمله آنها می توان به رسانه ها اشاره کرد که در ماههای اخیر فعالیتشان با رکود جدی مواجه شده است .

دومین موضوع تاثیر گذار بر وضعیت اشتغال در افغانستان‌ به بی توجهی اشغال گران به بازسازی ، نوسازی و ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی در دو دهه گذشته در  افغانستان باز می گردد که با فروپاشی دولتهای لیبرال در این کشور فروپاشید و مشخص شد که افغانستان‌ فاقد هر گونه زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی است .

تردیدی نیست بیکار شدن بیش از نیمی از مردم افغانستان‌ بنا به گزارش سازمان بین المللی کار پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد.

تشدید فقر و گرسنگی که باعث سو تغذیه کودکان‌ در افغانستان‌ شده در کنار مسایلی مانند سرقت و دزدی و افرایش انواع قاچاق از جمله پیامدهای تشدید بیکاری در افغانستان‌ است . وضعیتی که از سوی محافل غربی نه تنها دیده نمی شود بلکه امریکا  با ادامه مسدود کردن دارایی های مردم اقغانستان همچنان بر مشکلات مردم این کشور می افزاید. به همین دلیل سازمان ملل اخیرا از امریکا و سایر کشورهای غربی خواست با ازاد کردن دارایی های مردم افغانستان به حل اساسی بحران آنان کمک کنند.

در هر حال،گروه طالبان که خود را در برابر وضعیت مردم افغانستان‌ مسول  می داند  با انعطاف در مواضع و سیاستهای خود می تواند به فعال شدن بسیاری از مشاغل کمک کند و مانع از ادامه بیکاری خیل عظیمی از جوانان و صاحبان مشاغل شود.

طالبان که از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه خواسته است به کشور خود باز گردند پیش نیاز آن ایجاد اشتغال است تا ضمن فعال شدن صنایع مختلف، متخصصان در کشورهای همسایه نیز به کمک پیشرفت صنایع افغانستان بشتابند .

کلیدواژه