دلو 02, 1400 14:13 Asia/Kabul
  • تصاویری از ارگ کابل در روزهای برفی پایتخت
    تصاویری از ارگ کابل در روزهای برفی پایتخت

در سال ۱۸۸۰ میلادی و و در زمان سلطنت عبدالرحمن‌خان، ارگ کابل در ۸۳ هکتار زمین در منطقه وزیر اکبرخان در شمال شرق کابل بنا شد.

ارگ شاهی یا ارگ افغانستان مقر زندگی و کار رئیس‌ جمهور این کشور در کابل است.

تا پیش از اعلام جمهوری در افغانستان، این مکان محل زندگی و کار خانواده سلطنتی افغانستان بود و بعد از فتح کابل به دست گروه طالبان ارگ در تصرف طالبان می باشد.

اهتزاز پرچم طالبان بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان

کلیدواژه