دلو 02, 1400 16:13 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: در اظهارات و دستور سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله حکومت موقت طالبان به مسوولان امنیتی مبنی بر خودداری از انجام عملیات خودسرانه و پایبندی به فرمان عفو عمومی و آنچه در عمل انجام می شود تضاد وجود دارد.

داکتر سید قاسم مظفری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در این زمینه گفت: حقانی در حالی بر پایبندی به فرمان عفو عمومی، خود داری از بازرسی خانه های مردم و دستگیری افراد بدون اطلاع وزارت داخله تاکید کرده که در عمل چیز دیگری در جریان است، بخشی از طالبان به این فرمان پایبند نیستند و برخی افرادی که در حکومت قبلی سمت هایی داشته اند، دستگیر، شکنجه و زندانی می شوند و در مواردی هم کشته می شوند.

وی افزود: اگر سرپرست وزارت داخله طالبان از اینکه کسانی که در دولت قبلی کار می کردند و بر اساس اعلام عفو عمومی از سوی رهبری طالبان مورد عفو قرار گرفته اند، دستگیر، شکنجه و زندانی می شوند یا ربوده و یا کشته می شوند بی خبر بوده، مرتکب جرم شده و اگر باخبر بوده هم خلاف دستورات رهبر طالبان عمل کرده است.

به گفته این کارشناس سیاسی رهبری طالبان اعلام عفو عمومی کرده اما دیده می شود که به آن عمل نمی شود و تعدادی از نیروهای نخبه و کسانی که در دولت گذشته کار کرده اند به ویژه افرادی که در بخش کشف و استخبارات فعال بوده اند شناسایی شده اند، تحت تعقیب قرار دارند یا دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند و یا کشته شده اند. این روند جریان دارد که به فرمان عفو عمومی رهبری طالبان ضربه می زند.

مظفری اظهار داشت: این برخورد طالبان به معنای آن است که یا اطاعت پذیری در میان نیروهای طالبان وجود ندارد و یا برخورد طالبان دوگانه است به گونه ای که از یکسو فرمان عفو عمومی صادر می شود و از سوی دیگر افرادی دستگیر، زندانی، شکنجه و یا کشته می شوند.

وی در رابطه با تحلیل برخی کارشناسان مبنی بر اینکه در میان طالبان کسانی که در بخش سیاسی کار می کنند قائل به عفو عمومی و برخورد نرم هستند اما بخش نظامی طالبان قائل به چنین چیزی نیست و این مساله باعث برخورد دوگانه و انتقام گیری هایی شده، عنوان کرد: این موضوع به وضوح قابل مشاهده است، عده ای از فرمان رهبری طالبان پیروی می کند و به دنبال کسب رضایت داخلی و بین المللی هستند و عده ای دیگر به شدت اقدام به انتقام گیری می کنند و برخورد داخلی و بین المللی شان هم افراطی است.

این کارشناس سیاسی گفت: این اختلافات در سطح مقامات ارشد طالبان وجود دارد و به همین دلیل هم تا کنون شاهد دستاوردهای قابل توجهی در عرصه داخلی و سیاست خارجی نبوده ایم و طالبان نه توانسته اند رضایت ملت را جلب کنند و نه حمایت جامعه جهانی را و نه پیشرفتی در حکومت داری داشته اند.

وی اضافه کرد: سیستم اداری هم تا کنون تنظیم نشده، پاکسازی نیروها در ادارات دولتی به شدت ادامه دارد و انحصارگرایی قومی در جریان است، اقوام دیگر به انزوا کشیده می شوند و برخی افراد از اقوام دیگر که در سطوح مختلف به کار گرفته شده اند جنبه نمادین دارد و هیچ صلاحیت وظیفه ای و اجرایی ندارند به این ترتیب طالبان پس از چند ماه از روی کار آمدن این گروه قادر به پیشرفت خاصی در امور نشده اند.

 

کلیدواژه