دلو 03, 1400 15:23 Asia/Kabul

تحلیلگر سیاسی افغان تاکید کرد: دنیا دولت امریکا را به خاطر وضعیت نابسامان پیش آمده در افغانستان مسوول می داند از اینرو امریکا تلاش هایی در جهت کمک رسانی به مردم افغانستان انجام می دهد.

سید احسان ا.. علوی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا که گفته با سازمان ملل، کمیته صلیب سرخ و دیگر نهادهای بین المللی در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ادامه کمک های بشردوستانه به این کشور گفت و گو می کند، برای مردم افغانستان کمک ارسال می کنیم و مردم افغانستان را تنها نمی گذاریم، عنوان کرد: دولت امریکا از همان روزی که خروج غیر مسوولانه نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرد، مردم افغانستان را تنها گذاشت.

وی تصریح کرد: این سیاست امریکا سبب شد که افغانستان دچار بحران اقتصادی و سیاسی شود و امروز که شاهد این همه مشکلات اقتصادی و فجایع انسانی در افغانستان هستیم مسوولیت آن به عهده دولت امریکا است، دنیا هم این دولت را مسوول می داند به همین دلیل امریکا اعلام کرده که در جهت کمک رسانی به مردم افغانستان اقداماتی انجام می دهد.

این استاد دانشگاه در کابل در مورد اینکه چرا امریکا طی بیست سال حضور خود در افغانستان روی زیرساخت ها و اقتصاد این کشور به صورت سیستماتیک و دوامدار کار نکرد و دولت ضعیفی را روی کار آورد که نتوانست از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند و به زودی پس از خروج نیروهای امریکایی سقوط کرد، گفت: جو بایدن رئیس جمهوری امریکا پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت: ما برای دولت سازی و ملت سازی در افغانستان حضور پیدا نکردیم، بلکه برای منافع خود حضور پیدا کردیم و به دنبال اهداف خود بودیم، به هدف خود رسیدیم و از این کشور خارج شدیم.

علوی اظهار کرد: از این اظهارات رئیس جمهوری امریکا بر می آید که امریکایی ها به دنبال یک دولت مقتدر و ایجاد زیرساخت ها در افغانستان نبوده اند و باید دولت ضعیفی در افغانستان بر سر کار می بود تا همواره به دنبال کمک های جهانی باشد و امریکا هم در پی کمک هایش به این کشور، اهداف خود را هم دنبال می کرد و از طریق این دولت می توانست به راحتی به اهداف نهایی خود برسد.

وی اضافه کرد: اکنون هم امریکا و شرکایش به طالبان اعلام می کنند در صورتی از سوی آنان به رسمیت شناخته خواهند شد که خواسته های آنان را برآورده کنند و می گویند به شما کمک اقتصادی و سیاسی می کنیم و شما را به رسمیت هم می شناسیم اما در صورتی که خواسته های ما را برآورده و برنامه های ما را پیاده کنید.

 

کلیدواژه