دلو 05, 1400 13:51 Asia/Kabul

مدیر عامل انجمن حامی تاکید کرد: با توجه به شرایط و مشکلات پیش آمده در افغانستان جامعه جهانی برای حمایت از افغان هایی که در داخل و خارج از این کشور بسر می برند مسوولیت اساسی دارد.

فاطمه اشرفی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: مسوولیت حمایت از مهاجرین افغانستانی تنها به عهده یک کشور مانند جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه یک مسوولیت بین المللی است که همه کشورها باید سهم خود را تقبل کنند.

وی افزود: مهاجرت بسیاری از مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان از شوک های جدی بود که در وهله اول افغان ها و سپس کشورهای همسایه و جهان را در بر گرفت. خبرهایی هم در مورد کوچ اجباری برخی از مردم به ویژه در ولایت های شمالی افغانستان منتشر شد و بخشی از مهاجرت مردم هم به خاطر مسایل و مشکلات اقتصادی، کمبود مواد غذایی و ناامنی های شغلی انجام شد.

مدیر عامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در جمهوری اسلامی ایران گفت: به نظر می رسد که در داخل افغانستان مردم با مشکلاتی به لحاظ امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند و به خصوص محدودیت هایی که برای جوانان و زنان ایجاد شده شرایطی را فراهم کرده که بخش دیگری از مردم هم در تدارک خروج از این کشور باشند. بنا بر این جامعه جهانی مسوولیت اساسی برای رفع مشکلاتی دارد که امروز مردم افغانستان در داخل و خارج از این کشور با آن ها مواجهند.

به گفته اشرفی نکته قابل توجه این است که از میان کشورهای همسایه افغانستان تنها جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود را به روی مهاجران افغان باز گذاشته است. جمع کثیری وارد افغانستان شده اند که بخش قابل توجهی از آن ها فاقد مدارک اقامتی هستند و برخی هم فقط دارای مدارک ورود قانونی و اقامت محدود هستند.

این فعال اجتماعی ایرانی عنوان کرد: مسوولیت حمایت از مهاجرین تنها به یک کشور همسایه مانند ایران بر نمی گردد بلکه مسوولیت منطقه ای و بین المللی است اما طی چند ماه گذشته بار عمده این مهاجرت ها بر دوش جمهوری اسلامی ایران بوده و تعداد مهاجرانی که وارد این کشور شده اند در مقایسه با تعدادی که کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و استرالیا پذیرش کرده اند بسیار زیاد است.

به گفته مدیر عامل انجمن حامی این دسته از مهاجرین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی قدرت تطابق کمتری با جامعه دارند و این مساله آن ها را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ورود و حضور غیر قانونی آن ها به مرور زمان حساسیت های سیاسی، اجتماعی و امنیتی بیشتری را درپی خواهد داشت. ضمن اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی هم که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و تحریم هایی که اعمال شده ممکن است حضور بیشتر مهاجران ایران را هم با مشکلات جدی مواجه کند.

وی اضافه کرد: در عین حال در مورد وضعیت نابسامان مردم افغانستان هم نگرانی وجود دارد اما بی مسوولیتی بین المللی که روز به روز بیشتر آشکارتر می شود چه در میزان کمک هایی که به داخل افغانستان می کنند و چه به کشورهای میزبان مهاجرین و چه در میزان جذب مهاجرین، در آینده می تواند باعث نگرانی های جدی تری شود.

 

کلیدواژه