دلو 05, 1400 18:21 Asia/Kabul

ده‌ها تن از شهروندان کابل در مقابل فرمانده پولیس ولایت کابل تجمع کرده اند تا نام‌های شان را برای دریافت کمک‌های بشردوستانه نوشته کنند.

به گزارش رادیو دری ده‌ها تن از شهروندان کابل در مقابل فرمانده پولیس ولایت کابل تجمع کرده اند تا نام‌های شان را در فهرست افراد مستحق برای دریافت کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی ثبت کنند و سهم کوچک شان را از این کمک‌ها بدست بیاورند.

اکثریت کمک های جامعه جهانی به افغانستان توسط خود کشورهای کمک کننده حیف و میل می شود

کلیدواژه