دلو 07, 1400 14:51 Asia/Kabul

کارشناس فرهنگی- مذهبی افغان تاکید کرد: طالبان باید متوجه باشند که در مساله حقوق زنان رسوم قومی و قبیله ای را به چارچوب های دینی و شرعی پیوند نزنند و این رسوم را به همه مردم تعمیم ندهند.

کارشناس و پژوهشگر امور زنان و خانواده افغان تاکید کرد: طالبان باید متوجه باشند که در مساله حقوق زنان رسوم قومی و قبیله ای را به چارچوب های دینی و شرعی پیوند نزنند و این رسوم را به همه مردم تعمیم ندهند.

داکتر حوریه بیانی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری گفت: طالبان عنوان می کنند به حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستند اما وقتی از بسیاری از آنان در مورد جزئیات شرعی موضوع سوال می شود قادر به پاسخ نیستند و خودشان هم منظور خود را از شریعت نمی دانند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال حکم حجاب شرعی در کتاب و سنت موجود است اما طالبان یک موضوع فرهنگی مانند چادری یا برقع را به دین مرتبط می کنند و می گویند زنان باید از آن استفاده کنند. این به معنای آن است که خودشان هم معنی حجاب و پوشش دینی زنان را نمی دانند.

به گفته این کارشناس امور زنان بسیاری از زنان افغان طی سال های گذشته تحصیلات دینی داشته اند و می توانند برداشت بسیار معتدل و منصفانه از دین داشته باشند، اگر این ها در کنار طالبانی قرار داده شوند که شاید در بیست سال گذشته فرصتی برای مراجعه به متون دینی نداشته اند از دانش و گاهی بیشتری برخوردارند. این دسته از زنان و نیز علمای دینی بر اساس احکام دینی حد مشخصی برای حجاب دینی قایل هستند اما بسیاری از طالبان حجاب زنان را در برقع خلاصه می کنند.

داکتر بیانی عنوان کرد: بنا بر این می توان گفت آنچه را که آنان به عنوان حجاب در چارچوب شریعت مطرح می کنند می تواند حجاب در چارچوب رسوم یک قوم خاص باشد. افراط در بی توجهی به احکام دینی از سوی برخی از زنان در بیست سال گذشته مضر بود اما تعمیم نوع پوشش یک قوم خاص به دیگر اقوام هم به نوعی ظلم محسوب می شود و اگر طالبان به دین باور دارند، باید بدانند که ظلم در دین مطرود است.

وی با بیان اینکه قوانینی را که طالبان در مورد حقوق زنان و از جمله مسایل ازدواج آنان اعلام کرده اند بیشتر متناسب با قوانین قبیله ای و قومی بوده و زنان دیگر اقوام از حقوقی بیش از آنچه ذکر شده برخوردار بوده اند، گفت: اگر در رابطه با برخی از مسایل طی بیست سال گذشته افراط وجود داشته اکنون نباید در جهتی دیگر باز هم افراط وجود داشته باشد تا جامعه زنان دچار تشتت شود و عده دیگری باز احساس کنند که نادیده گرفته شده اند.

این کارشناس افغان با اشاره به سفر هیات طالبان به نروژ و برگزاری نشستی در اسلو پایتخت آن کشور هم گفت: نشست هایی مانند نشست اسلو که طالبان در آن حضور می یابند و تلاش می کنند که مشروعیت بین المللی کسب کنند و ادعاهایی که مطرح می کنند با واقعیت های موجود در افغانستان متفاوت است.

بیانی اظهار داشت: وقتی طالبان در یک نشست بین المللی ادعا می کنند که به حقوق زنان احترام می گذارند، باید بدانند که مشارکت سیاسی، امکان برخورداری از تحصیل و اشتغال از جمله حقوق زنان است و هر فردی در افغانستان که شایستگی یک فعالیت اجتماعی و اقتصادی را دارد باید بتواند به آن فعالیت مشغول شود اما طالبان ممنوعیت و محدودیت آشکار برای زنان ایجاد کرده اند.

وی اضافه کرد: طالبان برای حدود نیمی از جمعیت در حال تحصیل در افغانستان محدودیت قایل شده و برای آنان این احساس را ایجاد کرده اند که شهروندان درجه دو هستند و مساله آنان را در آینده حل می کنند و یا مطالبات اسلامی زنان را به خواسته های سیاسی پیوند می زنند و در عین حال ادعا می کنند که حقوق زنان به رسمیت شناخته می شود.

 

کلیدواژه