دلو 07, 1400 18:13 Asia/Kabul
  • کارشناس ایتالیایی: طالبان در مدیریت بحران های افغانستان موفق نبوده است
    کارشناس ایتالیایی: طالبان در مدیریت بحران های افغانستان موفق نبوده است

با روی کار آمدن طالبان و خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان هنوز اوضاع در این کشور پایدار نیست و با حضور نیروهای تروریستی داعش در این کشور و کمبود مواد غذایی، فقر و گرسنگی، افغانستان با مشکلات زیادی روبه رو شده است، اما طالبان در مدیریت این اوضاع موفق نبوده اند.

السی کروتانی ( Olsi Krutani) روزنامه نگار ایتالیایی در باره اوضاع فعلی افغانستان می گوید:  پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو هشدارها برای وجود گروه تروریستی داعش افزایش یافته است. زمانی که نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان خارج شدند آشفتگی و هرج و مرج زیادی را به جای گذاشتند. نوعی ازآشفتگی که لازم است افرادی قاطعانه  کنترل اوضاع را به دست بگیرند ، چیزی که طالبان و نیروهای طالبان توانایی مدیریت این کار را ندارند و به بیانی دارای تفکرات سیاسی ، دولتی و ژئوپولیتیکی برای مدیریت این مشکلات را ندارند.

وی افزود: این واقعیت که طالبان به چین، ایران و روسیه نزدیک شده، سیگنالی برای درخواست کمک ازاین کشورها و پایان دادن به  بحران و ناپایداری در افغانستان است. هم اکنون خطر اصلی برای طالبان در افغانستان نیروهای تروریست داعش است که هنور در افغانستان حضور دارند.اما جای سوال است که چگونه نیروهای داعش تا کنون توانسته اند در افغانستان مقاومت کنند واین حاکی از حمایت های مالی و تامین سلاح از منبعی مهم است. یادآوریی می کنیم که مناطق مختلف افغانستان قرن ها است که توسط قبایل مدیریت می شده و بدیهی است که تمرکز قدرت سبب ناراضایتی های در گروههای مختلف شده است و هم اکنون بحران در افغانستان وجود دارد اما طالبان قصد دارد که کشور را با چهره ای از اعتدال نشان دهد تا به عنوان یک کشور شایسته در برابر چشمان افکار بین المللی ظاهر شود و البته برای کنترل عوامل تروریستی در افغانستان و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع چین و روسیه درحال کمک به این کشور هستند.

این کارشناس ایتالیایی  درباره اوضاع اجتماعی و شرایط کودکان افغان نیز اظهار کرد:با روی کار آمدن دولت جدید طالبان، می توان گفت برای مردم عادی هیچ چیز تغییر نکرده، مخصوصا کودکانی که به شدت سوء تغذیه دارند وآمارها حاکی از 5 میلیون کودک گرسنه است و البته گفته می شود که درآینده تعداد این کودکان به 14 میلیون نفر افزایش خواهد یافت . دولت طالبان از دولت نروژ درخواست کمک های بشر دوستانه کرده و طبق آمار 14 میلیون از جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان که کودک هستند با سوء تغذیه و گرسنگی مواجه خواهند بود و ریسک مرگ و میر این کودکان افزایش خواهد یافت.

کروتانی اضافه کرد: معمولا شیوه غربی ها چنین است که تا می توانند تمام منابع اولیه و ذخایر طبیعی آنها را جذب می کنند و سپس مردم عادی را در وضعیتی رقت انگیز رها می کنند. حال این شیوه در حال تکرار در یمن است. همچنین یمن که درحال جنگ سختی است درحال مقابله با گرسنگی و فقر است و ریسک آن می رود که بسیاری از کودکان به دلیل گرسنگی جان خود را از دست بدهند . حال اگر به گفتگوهای افغانستان بازگردیم یک هیئت بلند پایه طالبان به نروژ سفر کرده و قرار است که با دیگر کشورها برای کمک به وضعیت و بحران فقر در افغانستان ملاقات و گفتگوداشته باشند تا بتوانند به نحوی این بحران را حل نمایند. باید اشاره کنم که زمستان هنوز به پایان نرسیده و هوا در افغانستان به شدت سرد است و تقریبا دراین کشور 3.5 میلیون آواره وجود دارد بنابراین می توان گفت که وضعیت به مثابه نوعی قتل عام به سبب سرما و گرسنگی است.

وی تاکید کرد که این مسائل بیشتر بازی های سیاسی است که تعیین کننده سرنوشت و آینده دولت طالبان است. در حال حاضر دولت طالبان به زانو درآمده و تقاضای کمک دارد و سرانجام ایران ، روسیه و چین در حال فرستادن کالاهای اولیه مخصوصا برای کودکان هستند . اخیرا اتحادیه اروپا خواستار حضور حداقلی کارکنان در کابل است تا در رساندن کمک های بشری  به شهروندان افغان تسهیلاتی را فراهم کند.  اما دراین رابطه  پیتر استانو، سخنگوی اداره امور خارجی اتحادیه اروپا با نشر بیانیه‌ای گفته است:"حضور حد اقلی ما در کابل به هیچ وجه نباید به عنوان به رسمیت شناختن دولت طالبان تلقی شود.

 

کلیدواژه