دلو 11, 1400 13:40 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان و دیدارش با مقامات طالبان را مرتبط با نگرانی های پاکستان از تحرکات طالبان پاکستانی و مستقل شدن طالبان افغانستان دانست.

شجاع الدین محسنی در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری گفت: سفر معید یوسف به افغانستان حول چهار محور قابل ارزیابی است؛ یکی تحرکات طالبان پاکستانی که برای پاکستانی ها نگران کننده است، دیگری اختلافات مرزی بین دو کشور، محور بعدی سیاسی شدن طالبان و وارد شدن آن ها به گفت و گو در قامت یک دولت و خارج شدن آنان از کنترل پاکستان است و مساله دیگر این است که معید یوسف خودش مسوول هماهنگی موضوع افغانستان بین نهادهای مختلف پاکستان است و باید اشراف کاملی به مسایل داشته باشد.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اظهارات معید یوسف مبنی بر اینکه گروه های تروریستی از داخل افغانستان، پاکستان را تهدید می کنند عنوان کرد: احتمالا مهم ترین موضوع گفت و گوی مشاور امنیت ملی پاکستان با مقامات طالبان بحث طالبان پاکستانی بوده ضمن اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده اند و دیگر امکان تحریک گروه های افراطی به بهانه حضور اشغالگران در افغانستان وجود ندارد.

وی افزود: وضعیت مانند گذشته هم نیست که طالبان پاکستانی در داخل آن کشور زیاد نفوذ نداشته باشند بلکه اکنون تبدیل به یک سازمان نظامی شده، همچنان آن ها در افغانستان با یک حکومت رو به رو هستند و دیگر نیازی به مقابله با آن نمی بینند و ظرفیت جدید جنگی در خود پاکستان است، این مسایل طالبان پاکستانی را به یک تهدید بزرگ برای آن کشور تبدیل کرده است. در درون طالبان هم ترکیب یکدستی وجود ندارد، بخشی از طالبان موضوع افغانستان بزرگ و پشتونستان بزرگ را مطرح می کنند، طالبان پشتونخواه و غیر پشتونخواه وجود دارند و بخشی از طالبان هم حکومت پاکستان را اسلامی نمی دانند. این مسایل مقامات پاکستان را نگران کرده و از دلایل سفر آنان به کابل به شمار می رود.

به گفته محسنی وضعیت فعلی افغانستان آغاز یک نقش آفرینی جدید در منطقه است و تحولات جدید تا حدودی تعادل قدرت منطقه ای را میان آن ها و هند برقرار کرده است با وجود این از دلایل دیگر سفر مقامات پاکستانی به افغانستان در اختیار داشتن و هدایت روند آینده وضعیت سیاسی در افغانستان است، طالبان به هر میزانی که از ساختار نظامی دور شده و به یک ساختار سیاسی و دولت تبدیل می شوند از مواضع و رفتارهای پاکستانی ها نسبت به خود ناراضی می شوند. طالبان اکنون خود را در قامت یک دولت می بینند و به طرف شعارهای ملی گرایانه می روند.

وی اضافه کرد: اگرچه اینکه طالبان تا چه حد توان چنین چیزی را دارند، بحث جدایی است، اما اکنون خود را یک دولت مستقل می دانند، تمکین نمی کنند و به هر میزانی که استقلال عمل سیاسی طالبان بیشتر باشد به همان میزان نفوذ کشورها به خصوص پاکستان بر آن کمتر می شود و این نگرانی هم وجود دارد که در بین ملی گرایان پاکستان نوعی هماهنگی با تحریک طالبان پاکستانی دیده شود و حتی این ظرفیت وجود دارد که هند از این تحریک به نفع خود و در برابر پاکستان استفاده کند.

 

کلیدواژه