دلو 18, 1400 10:49 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: طالبان باید به این حقیقت برسند که نمی توانند حقوق جامعه چند میلیونی، پویا و تاثیرگذار شیعه را در افغانستان نادیده بگیرند.

محمد مختاری در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به نشست اخیر عالمان شیعه با مقامات طالبان و اینکه خواستار تامین حقوق شیعیان در بخش های سیاسی، نظامی و اجتماعی شده اند، گفت: اگر عملکرد فعلی طالبان معیار ملاحظه قرار بگیرد امید چندانی وجود ندارد که مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی از سوی طالبان به رسمیت شناخته شود اما با توجه به وعده های فردی که داده شده و آنچه شرایط افغانستان ایجاب می کند، طالبان باید به این حقیقت پی برده باشند که به سادگی نمی توان حقوق آنان را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: شرایط افغانستان شرایط 25 سال قبل و دوره قبلی حکومت طالبان نیست و تغییرات زیادی ایجاد شده است، مردم به یک آگاهی، خرد جمعی و پیوند سیاسی اقوام و طوایف رسیده اند و حقوق خود را مطالبه می کنند.

به گفته این کارشناس افغان تا کنون نشست های مختلفی از سوی نمایندگان جامعه تشیع با سران طالبان انجام شده از سوی شورای علمای شیعه افغانستان، نهادهای مربوط به شیعیان، نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی و چهره های شاخص، مسوولین احزاب و شخصیت های مستقل، اما خروجی این نشست ها و جلسات به گونه ای نبوده که بتوان آن را نتایج مثبتی برای جامعه شیعه تلقی کرد.

محتاری افزود: صرفا وعده هایی آن هم از سوی افراد و اشخاص طالبان مانند سخنگوی طالبان، معاون رئیس الوزرا، برخی از وزا و مسوولین در محل ملاقات داده شده مبنی بر اینکه این حکومت موقت است و در کابینه بعدی حقوق شیعیان در نظر گرفته می شود، شخصیت ها و علمای شیعه همواره مورد مشورت خواهند بود و تلاش می شود که قناعت آن ها حاصل شود. همه این ها در حد حرف بوده و هیچ اقدام عملی در راستای رسمیت مذهب جعفری، احوال شخصیه اهل تشیع و منافع سیاسی شیعیان صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: آن دسته از طالبان که تعصب کمتر و تجربه بیشتری دارند درک کرده اند که حقوق تمام مردم باید در نظر گرفته شود از همین رو در برخی از صحبت هایی که با برخی از مسوولین طالبان شده پاسخ داده اند که قانون اساسی قبلی لغو شده و قانون اساسی فعلی که قابل اجرا است مربوط به دوره ظاهر شاه است که در آن از مذهب جعفری نام برده نشده اما در قانون اساسی جدید حتما مواردی در نظر گرفته می شود.

مختاری اظهار کرد: یک راهکار که از سوی برخی ارایه شده این است که در قانون اساسی جدید دین رسمی اسلام اعلام شود و از مذهب نام برده نشود، پیروان مذاهب مختلف هر کدام مطابق مذهب خود عمل کنند. در مورد احوال شخصیه هم چه مذهبی به رسمیت شناخته شود و چه نشود مردم مطابق مذهب خود عمل می کنند.

وی با بیان اینکه این مسایل هنوز در کابینه و در میان رهبران تصمیم گیرنده طالبان مطرح نشده و موضوع به آینده موکول شده، ابراز امیدواری کرد که طالبان و رهبران آنان به این نتیجه رسیده باشند که نمی توانند در افغانستان جامعه چند میلیونی شیعه را که یک جامعه پویا و تاثیرگذار در همه عرصه ها بوده، نادیده بگیرند.

 

کلیدواژه