دلو 24, 1400 12:28 Asia/Kabul

استاد دانشگاه در کابل تاکید کرد: دولت امریکا باید به خاطر بیست سال حضور نظامی اش در افغانستان به مردم این کشور غرامت بپردازد نه اینکه از دارایی این مردم برای بازماندگان قربانیان حملات یازده سپتامبر غرامت بگیرد.

عزیز احمد فانوس در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری اظهار داشت: از یک طرف دولت امریکا می گوید پول مردم افغانستان را به خودشان ارسال می کند و نباید به دست طالبان بیفتد به این معنی که این پول مربوط به طالبان نیست اما از طرف دیگر غرامت آنچه که طالبان را مسوول آن می دانند از دارایی مردم افغانستان می گیرد. بنابراین گرفتن پول مردم افغانستان به عنوان غرامت حملات یازدهم سپتامبر با هیچ منطقی سازگار نیست.

واشنگتن پس از حدود شش ماه، هفت میلیارد دالر از پول های مسدود شده افغانستان را آزاد کرد اما جو بایدن رییس جمهوری امریکا بلافاصله با امضای فرمانی اجرایی، نیمی از این مبلغ آزاد شده ی را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 و نیمی دیگر را به هزینه "کمک های بشردوستانه" به افغانستان اختصاص داد.

فانوس عنوان کرد: اگر دارایی از طالبان است که از آن غرامت می گیرند چه مانعی دارد که پول باقی مانده را هم به طالبان ارسال کنند و اگر از طالبان نیست چرا از پول مردم افغانستان می خواهند غرامت قربانیان یازده سپتامبر را بگیرند؟ و این در حالی است که امریکا باید خودش به مردم افغانستان غرامت جنگی بپردازد نه اینکه از حق مردم افغانستان غرامت دریافت کند.

این کارشناس افغان تاکید کرد: دولت امریکا به هیچ عنوان این حق را ندارد که از دارایی مردم افغانستان برای بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر به عنوان غرامت بردارد و افکار عمومی امریکا هم با اقدام جو بایدن رئیس جمهوری امریکا همنوایی ندارند. اینکه از پول مردم افغانستان مبلغ بالایی را بردارند و بعد بگویند پول مردم را به خودشان می فرستیم تا به دست طالبان نیفتد از یکسو زورگویی و قلدری است و از سوی دیگر مشخص می شود پول مربوط به طالبان نیست.

استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل گفت: حال که این پول از طالبان نیست، چگونه امریکا می خواهد غرامت آنچه را که به طالبان نسبت می دهد از پول مردم افغانستان بردارد در حالیکه خود دولت امریکا از مظنونان حملات یازده سپتامبر است. دولتی که خود را ابرقدرت دنیا می داند چگونه نتوانسته نقشه تروریستی آن حادثه را که گفته اند از افغانستان طراحی شده، کشف و از آن جلوگیری کند. در چنین شرایطی امریکا تعدادی از طالبان را در لیست سیاه قرار می دهد و تعدادی دیگر را جدا کرده و با آن ها مخفیانه مذاکره می کند و آن ها را بر مردم افغانستان تحمیل می کند.

فانوس در رابطه با احتمال ورود سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به این موضوع هم گفت: این سازمان ها هم بیشتر تحت نفوذ امریکا هستند. زلمی خلیلزاد نماینده سابق امریکا در امور افغانستان گفته بود که به خواست خود به افغانستان آمدیم و به خواست خود خارج شدیم و نیاز به اجازه کسی نداشتیم و این در حالی است که طی بیست سال هیچ دستاوردی برای مردم افغانستان نداشتند و حتی به نام آزادی و آزادی بیان قشرهای مختلف مردم را به جان هم انداختند و تفرقه ایجاد کردند.

وی اضافه کرد: البته دادگاه های بین المللی خودشان می توانند این قضیه را پیگیری کنند، به تازگی گزارشی از کشتار مردم افغانستان در دوره های مختلف منتشر شده که این کشتارها هم به عنوان جنایت جنگی ثبت نشده است، هزاران نفر از مردم افغانستان از طرف های مختلف کشته شدند اما این دادگاه ها اقدامی نکردند.

 

کلیدواژه