دلو 28, 1400 12:11 Asia/Kabul
  • برداشت گل گلایول - بوشهر
    برداشت گل گلایول - بوشهر

هوای مطبوع و بهاری زمستان در جنوب ایران به ویژه در شهرستان دشتستان استان بوشهر فصل چیدن گل زیبای گلایول می باشد.

هوای مطبوع و بهاری زمستان در جنوب ایران به ویژه در شهرستان دشتستان استان بوشهر فصل چیدن گل زیبای گلایول می باشد. این گلها برای مصرف به تهران ارسال می گردد و از آنجا به تمام نقاط ایران فرستاده می شود.

کلیدواژه