دلو 30, 1400 15:34 Asia/Kabul

سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان گفت: پس از روی کار آمدن طالبان فساد در گمرکات افغانستان به صفر رسیده و امور به صورت سیستمی و تخصصی انجام می شود.

احمد ولی حقمل در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری اظهار داشت: در دولت قبلی گمرکات افغانستان غرق در فساد بود و حتی سران حکومت گذشته هم می گفتند که روزانه هفت تا هشت میلیون دالر از عواید ملی این کشور حیف و میل می شود که فساد در گمرکات از دلایل اصلی آن بود.

وی افزود: پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مسوولان تمام گمرکات تغییر کردند و عوامل فساد از بین برده شد، گمرکات و سیستم های دیجیتالی فعال شدند، امروز فساد در گمرکات افغانستان به صفر رسیده و تمام کارها به صورت سیستمی انجام می شود.

سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان یاد آور شد: تغییرات افراد در گمرکات و دیگر ارگان ها تنها در سطح مسوولان انجام شده و کارمندان در جای خود حضور دارند به ویژه در بخش سیستم ها و کارمندان متخصص تغییری ایجاد نشده و عده ای هم به دلایلی خودشان حاضر نشده اند سر کار خود برگردند.

به گفته حقمل معمولا فساد در یک اداره زمانی رخ می دهد که مسوولان آن فاسد باشند، دیگر این که در گذشته سیستم به گونه ای بود که زمینه فساد را فراهم می کرد، بنابراین از یک سو مسوولان متعهد، حرفه ای و آزموده شده به کار گماشته شده اند و از سوی دیگر زمینه ها و عوامل فساد از بین برده شده است به این ترتیب ضمانت به وجود می آید که در آینده هم فساد رخ ندهد.

این مسوول وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد تلاش ها برای بالابردن توانایی ها و امکانات فنی در گمرکات افغانستان هم عنوان کرد: پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، چند هیات جداگانه به ریاست سرپرست وزارت مالیه یا معاون وزارت مالیه به گمرکات و ادارات مربوطه وزارت مالیه رفته و مشکلات را از نزدیک بررسی کردند. مسایلی که به سرعت قابل حل بود حل شد و حل مسایلی هم به وقت، سرمایه گذاری و امور تدارکاتی نیاز دارد که اصلاحات کم کم انجام و مسایل حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: پس از تغییری که در سطح سیاسی افغانستان رخ داد حجم تجارت در تمام گمرکات این کشور کاهش یافته که دلایل خاص خود را دارد اما کارها به صورت عادی پیش می رود و مشکل خاصی هم وجود ندارد.

 

کلیدواژه