حوت 08, 1400 15:38 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: بروز جنگ اوکراین و جلب توجهات به آن، موضوع افغانستان را به حاشیه و حتی نوعی فراموشی می کشاند.

شجاع حسین محسنی در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری در خصوص پیامدهای جنگ اوکراین برای افغانستان گفت: شعله ور شدن یک جنگ جدید در منطقه موضوع افغانستان را به حاشیه می کشاند.

در حال حاضر موضوع مطرح در سطح جهان، جنگ اوکراین است و با توجه به اینکه میدان جنگ اروپا و خط اول قاره سبز و ناتو است، تبعات آسیب زایی برای آینده افغانستان دارد و موضوع این کشور از سوی جامعه جهانی تا حدی به فراموشی سپرده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها اهرم برای اصلاح وضعیت در افغانستان اهرم جامعه جهانی است، مشغول شدن جامعه جهانی به موضوعی دیگر تاثیر منفی بر وضعیت افغانستان خواهد داشت.

این کارشناس سیاسی در رابطه با تاثیر جنگ اوکراین بر وضعیت جهان هم هم عنوان کرد: در این زمینه توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه این جنگ بیشتر پیامد ضعف امریکا در غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق بود و اخیرا هم در افغانستان امریکایی ها مجبور شدند از ااین کشور خارج شوند و این پیام ضعف امریکا به جهان مخابره شد.

به گفته محسنی روسه تصور کرد که اکنون بهترین زمان است تا حاشیه امن خود را گسترش دهد و نگذارد ناتو به مرزهای شرقی اش نزدیکتر شود اما ادامه این جنگ در سطح جهانی چندان متصور نیست، اگر جنگ گسترش پیدا کند پشت در خانه های اروپایی ها می رسد که بخش اعظم ناتو را تشکیل می دهند، بنابر این آنان به دنبال مهار این جنگ هستند و خود روسیه هم با توجه به پیامدهای اقتصادی جنگ و زیر سوال رفتن اعتبارش اشغال کامل اوکراین را در نظر ندارد و به دو جمهوری دونتسک و لوهانسک که از سال 2014 اعلام خودمختاری کرده اند اکتفا خواهند کرد.

وی همچنان خاطرنشان کرد: سکوت چین هم در این زمینه معنی دار است و ممکن است با اشغال کامل اوکراین از سوی روسیه موافق نباشد بنابراین به نظر می رسد که موضوع به همین دو جمهوری خلاصه می شود و به دنبال تضمینی برای جلوگیری از گسترش ناتو به سمت اوکراین خواهد بود. فقط اوکراین و بلاروس هستند که تاکنون به ناتو نپیوسته اند و بقیه کشورهای اروپای شرقی هم مرز با روسیه به ناتو ملحق شده اند و یا هم پیمان فعال ناتو می باشند.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: غربی ها هم بیشتر به دنبال تحریم و فشارهای اقتصادی علیه روسیه هستند، روسیه از منظر اقتصادی توان مانور را در شرایط فعلی در دنیا ندارد و می خواهد موقعیت خود را با قدرت نظامی تثبیت کند زیرا از ظرفیت اقتصادی مانند چین، اروپا و امریکا برخوردار نیست.

محسنی یاد آور شد: در این میان اروپایی ها می خواهند فشار اقتصادی را بر روس ها بیشتر کنند، امریکایی ها هم نشان داده اند که از نظر نظامی به تعهد خود با هم پیمانانش عمل نمی کنند و هم پیمانانش هم به این نتیجه رسیده اند که نمی توان روی قدرت و همکاری نظامی امریکا حساب کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر پس از سال 2010 و ظهور قدرت های جدید شاهد افت تدریجی قدرت امریکا بوده ایم، از این منظر حمایت نظامی غرب از اوکراین تقریبا بعید است اما ممکن است در حد تحریم ها و اعمال فشارهای بین المللی بر روسیه، از اوکراین حمایت کند.

 

کلیدواژه