حوت 09, 1400 12:47 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: سران و نیروهای طالبان با نادیده گرفتن فرمان عفو عمومی ملا هبت ا.. رهبر این گروه در واقع هیبت وی را درهم شکستند.

داکتر سید قاسم مظفری در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت طالبان مبنی بر اینکه عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبر طالبان "عفو شرعی" بوده و نه "عفو سیاسی"، گفت: پس از آنکه ملا هبت ا.. رهبر طالبان فرمان عفو عمومی صادر کرد، مردم افغانستان هم بر این تصور بودند که نیروهای طالبان به فرمان رهبر خود پایبند هستند اما نیروهای طالبان با نادیده گرفتن فرمان عفو عمومی، هیبت رهبر خود را هم درهم شکستند.

وی افزود: این موضوع به اعتبار طالبان ضربه زد و نیت و تمرد نیروهای طالبان با این قضیه مشخص شد، این وضعیت به ضرر طالبان و نیروهای این گروه است زیرا مردم می بینند که شعارها و عملکرد طالبان باهم تفاوت دارد.

این کارشناس افغان اظهار داشت: طالبان گروهی یکدست نیست و عملکرد آن تا به حال نشان دهنده چنین چیزی بوده است. یک دسته از این گروه افراطی و تند رو عمل کرده و دسته ای دیگر تا حدی میانه روی پیشه کرده و با دیگر گروه ها و اقلیت ها تا حدی با مدارا برخورد کرده و خواستار نوعی حضور آن ها در بدنه دولت بوده است. البته این اختلاف نظرات میان دسته های طالبان این اجازه را به آنان نمی دهد که خلاف فرمان ملا هبت ا.. رهبر طالبان عمل کنند و حرف بزنند. این سرکشی از فرمان رهبر طالبان و زیر سوال بردن این فرمان است.

مظفری همچنان خاطرنشان کرد: البته ممکن است طرح چنین مسایلی یک سیاست از قبل طراحی شده در میان طالبان باشد که اکنون به عنوان اختلاف نظر تبارز می دهند. به گونه ای که دسته ای از طالبان مردم را تحت فشار قرار می دهند و با خشونت برخورد می کنند و دسته ای با ملایمت رفتار می کنند. چنانکه در زمان حکومت کمونیستی در افغانستان دو حزب خلق و پرچم فعال بودند، خلقی ها تند روی می کردند و پرچمی ها تا حدی با ملایمت رفتار می کردند. ممکن است طالبان هم با برنامه ریزی کرده باشند که اگر سیاست تند روی با شکست مواجه شد آنگاه سیاست ملایمت و مدارا را در پیش بگیرند.

این کارشناس افغان با اشاره به گزارش هایی مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن نظامیان دولت قبلی افغانستان در شش ماه گذشته از سوی طالبان و ربوده شدن، زندانی شدن، شکنجه و قتل تعدادی از آنان اظهار داشت: تاکنون که فرمان عفو نافذ بود طالبان اینگونه با مردم و نظامیان پیشین برخورد کردند، حال که فردی مانند سراج الدین حقانی چنین اظهار نظری کرده برخورد نیروهای طالبان شدید تر خواهد شد.

وی اضافه کرد: این به معنای آن است که فرمان رهبر طالبان در محدوده قدرت سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت طالبان معنا و مفهومی ندارد و نظامیان پیشین و کسانی که در دولت پیشین کار می کردند باید فرمان عفو عمومی را از فکر خود دور کنند.

 

کلیدواژه