حوت 12, 1400 08:57 Asia/Kabul

ویدئویی از استتار یک موش برای فرار از شکار شدن قابل مشاهده است.

به گزارش رادیو دری یک موش برای فرار از شکار شدن توسط یک گربه، در چرخ ماشین خود را استتار کرد.

شیوه جالب گرفتن موش با مار

کلیدواژه