حوت 13, 1400 11:35 Asia/Kabul
  • انتقاد سازمان ملل از وضعیت کمک رسانی به کودکان افغان
    انتقاد سازمان ملل از وضعیت کمک رسانی به کودکان افغان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد تاکنون بخش کمی از کمک های درخواستی این نهاد برای کودکان افغانستان جمع‌آوری شده است.

اگر چه به نظر می رسد بحران انسانی در افغانستان تحت الشعاع بحران اوکراین قرار گرفته است اما سازمان ملل و نهادهای تخصصی آن از جمله یونیسف همچنان تلاش می کنند تا به مسولیتهای خود در ارتباط با کمک به حل مشکل مردم افغانستان عمل کنند.این در حالی است که مردم این کشور بویژه کودکان  قربانی مطامع سیاسی غرب بخصوص امریکا شده اند. به گونه ای که  تنها ۱۵ درصد از کمک دومیلیارد دلاری درخواستی یونیسف برای کمک به حل مشکلات کودکان  افغانستان محقق شده است .
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی بیش از 50 درصد کودکان افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی روبرو هستند.
دکتر مروتی در این باره براین اعتقاد است :
"برای امریکا وضعیت مردم افغانستان بخصوص کودکان هیچ ارزشی ندارد .به همین دلیل با مصادره دارایی های مردم افغانستان شرایط را بیش از پیش برای آنان دشوار کرده است "
اگر چه جامعه جهانی با تعامل با طالبان و ارایه کمکهای انسان دوستانه به مردم افغانستان تلاش کرده است از بروز یک فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری کند اما وابسته کردن وضعیت مردم افغانستان بخصوص کودکان به کمکهای خارجی نمی تواند راه حل مناسبی برای نجات یک ملت از مشکلاتی باشد که قدرتهای جهانی از جمله آمریکا بر آنان تحمیل کرده اند. در دو دهه گذشته آمریکا با مدیریت بحران در افغانستان و اعمال سیاستهای حساب شده باعث شد تا این کشور فاقد هر گونه زیرساختهای اقتصادی و کشاورزی برای تامین حتی نیازهای اولیه شان شود.
دکتر اسماعیلی کارشناس مسایل سیاسی در این باره می گوید :
"امریکا به هیچ عنوان تمایلی برای حل اساسی بحران افغانستان ندارد و متاسفانه برخی نهادهای بین المللی نیز تحت تاثیر سیاستهای امریکا در ان کشور عمل می کنند. به همین دلیل وعده های جهانی برای کمک به حل مشکلات مردم افغانستان عملی نمیشود".
در هر حال، هشدار یونیسف در مورد شرایط بسیار بد کودکان در افغانستان توجه دادن  جدی جامعه  جهانی به بروز بحران انسانی در این کشور است تا وعده های داده شده برای کمک به حل مشکلات انسانی مردم افغانستان را عملی کنند. با این حال این سوال مهم مطرح است که مسولیت گروه طالبان که حاکمیت بر افغانستان را برعهده دارد در قبال شرایط بسیار بد انسانی در این کشور چیست؟ بدون تردید مسول اصلی و مستقیم رسیدگی به حل مشکلات مردم افغانستان گروه طالبان است .اما به نظر می رسد گزارش های بین المللی در مورد وضعیت بد انسانی در این کشور به عنوان حربه ای برای بازیگران بین المللی و داخلی درافغانستان جهت گرفتن امتیاز مورد بهره برداری قرار می گیرد که اینده تحولات این کشور را بسیار نگران کننده می کند.

کلیدواژه