حوت 28, 1400 18:03 Asia/Kabul

هفت میوه خوراکی خوشمزه و بسیار پر خاصیت، مخصوص ایام عید نوروز در افغانستان است که ترکیبی از میوه های خشک و مغزی جات می باشد.

به گزارش رادیو دری تاریخچه هفت میوه به گذشته های دور بازمی‌گردد. به خاطر مقدس بودن عدد هفت از این تعداد میوه و مغزی جات در تهیه آن استفاده می‌شود به همین دلیل مصرف این هفت میوه در روز عید شگون دارد.

مردم افغانستان اعتقاد دارند که نه هفت سین بوده، نه هفت شین، بلکه هفت چین وجود داشته است. هفت چین هدف از ترکیب هفت میوه از درختان مختلف در کنار هم است.

جشن بزرگ نوروز در افغانستان با هفت میوه

کلیدواژه