حمل 06, 1401 18:04 Asia/Kabul

خرس آبی، موجودی که با دمای نقطه جوش و انجماد، خشکی و سردی، فشار کف اقیانوس و حتی تشعشع هسته ای زنده می‌ماند.

"تاردیگرید" یا خرس آبی، جان سخت‌ترین موجود زنده روی کره زمین است، این موجودات پیر نمی‌شوند و در فضا دوام می‌آورند و با دمای نقطه جوش و انجماد، خشکی و سردی، فشار کف اقیانوس و حتی تشعشع هسته ای، بدون آب، غذا و بدون هوا زنده می‌مانند.

این جانداران کوچک از ۵ مرحله انقراض جان سالم به در برده اند و اندازه‌ی آنها کمتر از ۲ میلی متر است.

کلیدواژه