حمل 10, 1401 17:18 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: همسویی و همگرایی کشورهای قدرتمند منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه تاثیر بسزایی در حل مسایل افغانستان دارد.

داکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به برگزاری سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین در حالی که دو نشست قبلی در پاکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، اظهار داشت: شاهد یک همسویی و همگرایی منطقه ای در رابطه با مساله افغانستان هستیم که این همسویی یک دستاورد ارزشمند در برابر یکجانبه گرایی امریکا هم تلقی می شود.

وی افزود: این نشست ها نقطه قوتی است برای حل مسایل افغانستان از طریق همسایگان زیرا تجارب کشورهای مختلف با محوریت امریکا و انگلیس در افغانستان طی چهل سال گذشته مشاهده شد که برای اقتصاد، فرهنگ و امنیت این کشور و مردمش، بسیار زیانبار بود.

به گفته مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان اینکه جمهوری اسلامی ایران باب گفت و گو با طالبان را باز و از آن ها برای گفت و گو در تهران دعوت کرد و چین و روسیه باب مذاکره را با طالبان باز کردند در حل مسایل افغانستان تاثیرگذار است، ایران، چین و روسیه سه کشور قدرتمند منطقه هستند که همسویی استراتژی منطقه ای را دنبال می کنند و حضور طالبان در نشست های منطقه ای و آشنایی کشورهای منطقه با اهداف و برنامه های آنان گام مثبتی در جهت تغییر اوضاع در افغانستان به شمار می رود.

عصمت اللهی با اشاره به سفرهای اخیر مقامات چین به ویژه وزیر خارجه آن کشور به افغانستان، در مورد نقش چین در قضایای این کشور گفت: افغانستان طی چهار دهه گذشته مرکز تحولات منطقه ای بوده، امریکا و متحدینش در این کشور سرمایه گذاری کردند و سیاست های گوناگونی اعمال کردند اما نتایج منفی به بار آمد.

وی یاد آور شد چین به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی ژئوپلیتیک افغانستان را بسیار مهم می داند، چینی ها با تکنولوژی پیشرفته خود می توانند در افغانستان حضور فعال داشته باشند و در استخراج معادن این کشور نقش ایفا کنند، حضور چینی ها در افغانستان همچنان مانع فعالیت گروه های افراطی مانند داعش در این کشور می شود ضمن اینکه چین به این نتیجه رسیده که افغانستان در ارتباط با پروژه های کلان اقتصادی آن کشور مانند راه ابریشم و راه های ارتباطی بین شرق و غرب و آسیای میانه و جنوب آسیا می تواند نقش اساسی داشته باشد.       

این کارشناس افغان تاکید کرد: با توجه به این مسایل سیاستمداران در افغانستان باید استراتژی های کلان را به درستی تحلیل کرده و مواضع درستی اتخاذ کنند.

 

کلیدواژه