حمل 14, 1401 14:11 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: قطب بندی های جدید در ارتباط با مسایل افغانستان و طالبان شرایط را برای طالبان و ادامه مسیرش پیچیده تر کرده است.

کامبخش نکویی در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به برگزاری سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین اظهار داشت: کشورهای غربی نگاه مختص خود را به مسایل افغانستان دارند و کشورهای منطقه و همسایه هم رویکرد خود را دارند و این مساله و خواسته های آن ها از طالبان و مسایلی که در داخل وجود دارد شرایط را برای طالبان دشوار کرده است.  

وی افزود: مقامات سازمان ملل متحد و کشورهای امریکایی و اروپایی دیدارهایی را با مقامات طالبان آغاز کرده اند که بر عبور طالبان از آن نوع نگاه ایدئولوژیک خاص خود به آموزش و پرورش، سیاست، اقتصاد و دیگر مسایل تاثیر دارد ضمن اینکه باید تنوع قومیتی، مذهبی، فرهنگی و ارزش هایی را که طی بیست سال گذشته مردم افغانستان با آن ها خو گرفته اند در نظر بگیرند.

به گفته این کارشناس سیاسی اکنون شاهد تغییراتی در سطح جهانی نسبت به تحولات افغانستان هستیم، به گونه ای که نشست های وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شد و مواضع قابل توجهی هم اتخاذ کردند. تحولات شرق اروپا در اوکراین و تاثیرات آن بر افغانستان را هم شاهد هستیم و همه این ها نشان می دهد که یک نگاه دو قطبی در رابطه با تحولات افغانستان در جهان در حال شکل گیری است. طالبان و دیگر گروه ها هم از این قطب بندی ها امتیازات خود را دریافت می کنند اما این وضعیت همچنان مسایل سیاسی، اقتصادی و استمرار حاکمیت طالبان را پیچیده تر کرده است.

نکویی با اشاره به تعهد کمک 2.4 میلیارد دالری کشورهای شرکت کننده در نشست بین المللی جذب کمک های بشر دوستانه به افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد و تاثیر این کمک ها هم عنوان کرد: قرار شده که این کمک ها به طالبان سپرده نشود و به نیازمندان افغانستان برسد اما این کمک ها تاثیری در ثبات وضعیت در افغانستان نخواهد داشت زیرا اگر قرار باشد در افغانستان ثبات به وجود آید باید روی مکانیزم های مدرن دولت داری در این کشور تاکید شود و جامعه جهانی هم به این باور برسد که برای این منظور باید گام های جدی تری برداشته شود.

وی اظهار کرد: کمک های بشردوستانه که به افغانستان داده می شود بیشتر جنبه اجتماعی دارد و به روند دولت-ملت سازی مبتنی بر روش های جدید تاکید ندارد، بخشی از آن ها از سوی موسسات و افراد حیف و میل می شود ضمن اینکه شرایطی را به وجود می آورد که بخشی از مردم همواره چشم به راه کمک های خارجی باشند بنابراین چنین کمک هایی نمی تواند گرهی از مشکلات افغانستان باز کند. در این شرایط زمینه برای ایجاد دولتی هم که بتواند رشد اقتصادی را در جامعه افغانستان به وجود آورد، فراهم نخواهد شد.

به گفته نکویی طالبان تاکنون گام مثبتی برای اینکه یک حکومت فراگیر با مکانیزم های مدرن ایجاد کند برنداشته و با اتخاذ مواضع سختگیرانه نسبت به آموزش و کار زنان شرایط را دشوار تر کرده بنابراین سال جدید برای طالبان چالش برانگیز است، ضمن اینکه گروه هایی هم به مخالفت با طالبان برخاسته اند و این مسایل در کنار دشواری های سیاسی و اقتصادی طالبان را با چالش جدی مواجه کرده است.

 

کلیدواژه