حمل 25, 1401 14:30 Asia/Kabul

در حالی که در روزهای اخیر ویدئوهایی با ادعای بدرفتاری با مهاجران افغانستانی در ایران، به طور گسترده در شبکه های اجتماعی چون فیسبوک منتشر می شود و خاطر افغانستانی ها و ایرانیان را می آزارد، برخی رسانه های مستقل نیز نظر مهاجران را درباره زندگی در ایران و جویا شده اند.

اکنون باید دید آیا چنین ویدئوهایی نیز مانند فیلم‌های مدعی آزار و اذیت مهاجران، در شبکه های اجتماعی و میان کاربران افغانستانی دست به دست خواهد شد؟