حمل 29, 1401 14:32 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: امریکا بی ثباتی در افغانستان را به نفع خود می داند و از طریق حکومت جدید در پاکستان به دنبال ایجاد بی ثباتی در افغانستان است.

سید احمد موسوی مبلغ در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان که تلفات و خسارات قابل توجهی هم برجای گذاشته اظهار داشت: امریکا در هماهنگی با حکومت جدید پاکستان سعی در بی ثبات کردن افغانستان دارد تا از این طریق رقبای منطقه ای خود را تحت فشار قرار دهد.  

وی افزود: پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خود با طالبان همواره به دنبال مدیریت و توازن قدرت طالبان بوده، در زمانی اقدام به تقویت طالبان کرده و در زمانی آنان را تضعیف کرده و همواره با این شیوه سعی کرده در اعمال سیاست های خود از طالبان استفاده کند.

مدیر مسوول خبرگزاری اطلس افغانستان عنوان کرد: اما در شرایط فعلی این تنها پاکستان نیست که به عنوان یک بازیگر جدی در مسایل افغانستان نقش ایفا می کند بلکه امریکایی ها هم از طریق پاکستان به مسایل افغانستان دست درازی می کنند و بخش زیادی از تحولاتی هم که در سطح دولتی پاکستان رونما شد در ارتباط با مسایل افغانستان بود.

این کارشناس سیاسی یاد آور شد: نوع نگاه حکومت عمران خان صدراعظم سابق پاکستان به مسایل افغانستان چندان مورد علاقه امریکا نبود، به نظر می رسد امریکا از پاکستان می خواست سیاست دیگری را در قبال افغانستان پیگیری کند و از آنجایی که عمران خان در این زمینه با امریکا هماهنگ نبود، واشنگتن به مخالفین وی برای سرنگونی اش کمک کردند تا حکومت دیگری در اسلام آباد روی کار بیاید.

به گفته مبلغ وقتی اتفاقاتی مانند حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان آن هم با این حجم رخ می دهد گاهی ممکن است در نتیجه تنش های مرزی باشد که هر ازگاهی بین افغانستان و پاکستان روی می دهد اما گاهی ممکن است مقدمه ای باشد برای اعمال سیاست های جدید امریکا در افغانستان از طریق پاکستان. بنابراین به نظر می رسد بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت امریکا و حاکمیت جدید پاکستان است و این حملات ممکن است زمینه سازی برای تسلط بخشی از طالبان بر بخشی دیگر از آنان باشد که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند و ممکن است در آینده شاهد قدرت یافتن بخشی از طالبان در شرق افغانستان باشیم که از نظر نظامی با حکومت جدید پاکستان ارتباط قویتری دارد.

وی اظهار کرد: ناآرامی در افغانستان به نفع امریکا است اما به نفع پاکستان نیست، سیاست های عمران خان بر این استوار بود که همکاری های منطقه ای از جمله با چین و روسیه را گسترش دهد و در سایه این همکاری ها که مسایل اقتصادی در آن نقش پر رنگی داشت، افغانستان باثبات به نفع منطقه بود اما به نفع امریکایی ها نیست زیرا به هر میزان که در افغانستان ثبات وجود داشته باشد به همان میزان کشورهای همسایه و منطقه مانند چین، ایران، روسیه و هند که همه از رقبای امریکا به حساب می آیند سود خواهند برد.

مبلغ گفت: از اینرو امریکایی ها تلاش می کنند افغانستان را به سمت بی ثباتی و بحران سوق دهند و بخش تندروی از بدنه نظامی طالبان که از حاکمیت مرکزی طالبان تبعیت نداشته باشد و بتواند خودسرانه عمل کند می تواند مورد حمایت امریکایی ها قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این بخش تندرو در شرق افغانستان خاستگاه بومی هم از قبل داشته، ممکن است یکی از گزینه های مطرح باشد که امریکایی ها با دادن جغرافیا به آن از طریق پاکستان زمینه یک فروپاشی از درون برای طالبان فراهم کرده و افغانستان را به جزیره های متعدد قدرت تبدیل کند که آن ها با درگیری با یکدیگر بار دیگر افغانستان را به سمت ناآرامی و بی ثباتی سوق دهند.

 

کلیدواژه