ثور 08, 1401 10:48 Asia/Kabul
  • سایه سنگین فقر و گرسنگی بر افغانستان
    سایه سنگین فقر و گرسنگی بر افغانستان

رویترز مجموعه تصاویری از وضعیت این روزهای مردم در افغانستان منتشر کرده که نشان میدهد مردم اوضاع خوبی ندارند.

به گزارش رادیو دری براساس آمارهای رسمی سازمان ملل متحد میلیون‌ها افغان در آستانه قحطی هستند و برای پیدا کردن وعده بعدی غذای خود اطمینان ندارند. در این میان وضعیت افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان و سالخوردگان وخیم‌تر است.

میلیون ها کودک افغانستان در آستانه قحطی

کلیدواژه