ثور 10, 1401 16:38 Asia/Kabul

عضو پیشین پارلمان افغانستان گفت: گروه های افراطی و سلفی وابسته به خارج و درون حکومت طالبان به دنبال سرکوب نگاه های مذهبی عارفانه معتدل در جامعه اهل سنت و نیز جلوگیری از رسمیت یافتن مذهب تشیع در افغانستان هستند.

محمد صالح سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به حملات و انفجارهای چند هفته اخیر در اماکن مذهبی اهل تشیع و اهل تسنن در ولایت های مختلف افغانستان اظهار داشت: افرادی با نگاه های سلفی از یکسو به دنبال برچیدن بساط باورهای صوفی گرایانه و عارفانه معتدل در درون جامعه اهل سنت هستند و از سوی دیگر درپی آنند که اجازه داده نشود تشیع به عنوان یک مذهب رسمی در درون جامعه افغانستان قوت بگیرد.           

وی افزود: از دلایل اصلی افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان به ویژه در مناطق شیعه نشین این است که حکومت طالبان هنوز مذهب جعفری را به عنوان یک مذهب رسمی به رسمیت نشناخته است،

حلقاتی هم در درون حکومت طالبان وجود دارند که انگیزه آن ها در جنگ های بیست سال گذشته دفاع از باورهای ایدئولوژیک منحصر به خودشان بوده که به نگاه افراطی آنان به دین و مذهب برمی گردد و آن ها چنین حملاتی را پشتیبانی می کنند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: گروه تروریستی داعش هم به دنبال سرکوب جمعیت اهل تشیع در افغانستان و ایجاد بهانه هایی برای منازعات داخلی در این کشور است. به هر صورت عوامل چنین حملاتی چه در بیرون و چه در داخل به دنبال ایجاد شکاف در وحدت مذاهب در این کشور هستند و در صورتی که حکومت طالبان دست به حمایت گسترده از جامعه اهل تشیع در افغانستان نزند در آینده باز هم شاهد چنین اتفاقاتی و بلکه اتفاقات بزرگتری خواهیم بود.

سلجوقی در رابطه با حملات و انفجارها در مراکز مذهبی اهل تسنن در افغانستان هم گفت: تعدادی از گروه های افراطی می خواهند نوع نگاه مذهبی صوفیانه در جامعه اهل سنت را هم هدف قرار دهند و با نگاه سلفی به دنبال آن هستند که تشریح شرعی مذاهب اربعه را هم در درون جامعه اهل سنت مورد حمله قرار دهند. گروه های سلفی هیچ باوری به وجود حلقه های ذکر و گروه های عارفانه مذهبی در درون اهل سنت ندارند و می خواهند بساط اینگونه صوفی گرایی های مذهبی را که به دنبال نوعی اعتدال دینی هستند، برچینند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر کشورهای بزرگ از جمله امریکا و گروه ها و حلقات استخباراتی خطرناک دیگر می خواهند جغرافیای افغانستان را به بستر منازعات گروه های مذهبی و قومی تبدیل کنند تا از این بستر بتوانند به اهدافی خارج از جغرافیای افغانستان دسترسی پیدا کنند و  اگر داعش تقویت نشود و گروه های بنیادگرا به منازعات مذهبی کشیده نشوند به اهداف خود در منطقه نمی رسند.

سلجوقی همچنان خاطرنشان کرد: گروه های مختلف همواره در افغانستان باهم رقابت می کنند تا بتوانند از این جغرافیا منازعه منطقه ای بزرگتری خلق کنند.

 

کلیدواژه