ثور 11, 1401 15:19 Asia/Kabul
  • برگزاری مراسم روزقدس درآلمان
    برگزاری مراسم روزقدس درآلمان

همزمان با روزجهانی قدس جمع زیادی ازازادیخواهان وطرفداران مردم بی دفاع فللسطین درآلمان با شرکت درراهپیمایی شم وانزجارخودرااز اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام داشتند.

به گزارش رادیو دری همزمان با روزجهانی قدس جمع زیادی ازازادیخواهان وطرفداران مردم بی دفاع فللسطین درآلمان با شرکت درراهپیمایی خشم وانزجارخودرااز اقدامات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی اعلام داشتند.

برگزاری مراسم روزجهانی قدس در تایلند

 

کلیدواژه