ثور 11, 1401 16:21 Asia/Kabul

همزمان با روزجهانی قدس جمع زیادی ازازادیخواهان وطرفداران مردم بی دفاع فللسطین درآلمان با شرکت درراهپیمایی شم وانزجارخودرااز اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام داشتند.

به گزارش رادیو دری همزمان با روزجهانی قدس جمع زیادی ازازادیخواهان وطرفداران مردم بی دفاع فللسطین درآلمان با شرکت درراهپیمایی خشم وانزجارخودرااز اقدامات وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی اعلام داشتند.

برگزاری مراسم روزجهانی قدس در تایلند

کلیدواژه