ثور 21, 1401 14:57 Asia/Kabul

کارشناس اقتصادی افغان گفت: نگرانی های جامعه جهانی درخصوص نحوه توزیع کمک های بین المللی به مردم افغانستان بجا و قابل تأمل است.

داکتر عبدالهادی فرهنگ رایزن سابق بازرگانی سفارت افغانستان در تهران در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به تاکید بانک مرکزی افغانستان بر اینکه کمک های بین المللی در اختیار این بانک قرار بگیرد تا از این طریق توزیع شود اظهار داشت: اصرار بانک مرکزی افغانستان به این خاطر است که می خواهد اختیار استفاده از کمک های نقدی خارجی را داشته باشد و این کمک ها از کانال این بانک به مصرف برسد.

وی افزود: این در حالی است که جامعه جهانی تاکید دارد کمک های خارجی مستقیما به دست مردم افغانستان و کسانی برسد که بیکار شده اند، حقوق شان پرداخت نمی شود و در سختی بسر می برند زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده که در زمینه های مختلف کار می کردند کار خود را از دست داده اند.

فرهنگ عنوان کرد: جامعه جهانی به دنبال آن است که حقوق این افراد پرداخت شود و خدمات به عموم مردم افغانستان برسد و بر این نظر است که اگر پول در اختیار حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد ممکن است به دست نیازمندان واقعی نرسد و در جای دیگری مصرف شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی بانک مرکزی افغانستان می تواند در کنار جامعه جهانی ناظر توزیع کمک های بین المللی به مردم افغانستان باشد به این ترتیب می توان امیدوار بود که این کمک ها به صورت درست توزیع خواهد شد زیرا در گذشته زمانی که کمک های بین المللی در اختیار ان جی او ها و موسسات خارجی قرار می گرفت بیشتر صرف مخارج گزاف خود آن ها می شد و بیش از شصت درصد این پول ها حیف و میل می شد و به مردم نمی رسید.

وی اظهار کرد: باید سیستمی برای توزیع کمک های بین المللی به مردم افغانستان ایجاد شود که این کمک ها به صورت مستقیم به نیازمندان برسد و این سیستم هم در برابر کار خود پاسخگو باشد،

جامعه جهانی با برخی از موسسات و شرکت های خصوصی قرارداد بسته که پول های کمکی را به مردم توزیع کنند و این موسسات و شرکت های خصوصی هم به ازای خدماتشان مبالغی را برای خود در نظر گرفته اند که این مساله بار دیگر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد چنانکه در گذشته هم توزیع کمک از طریق نهادهای خصوصی مشکل ساز شده است.

فرهنگ یادآور شد: نگرانی دیگر این است که اگر قرار باشد این کمک ها از طریق حکومت و بانک مرکزی افغانستان توزیع شود ممکن است آن را در موارد مورد نظر خودشان به مصرف برسانند و یا بعضی مناطق را در اولویت قرار داده و بین مردم تبعیض قایل شوند.

وی اضافه کرد: یک راهکار در مورد کارمندان دولتی که بیکار شده اند، می تواند این باشد که کمک های نقدی بین المللی از طریق یک سیستم خاص به حساب های آن ها به صورت مستقیم واریز شود.

 

کلیدواژه